De Bernisse heette heel vroeger de Wiedele. Mogelijk heeft deze naam te maken met het verdwenen , door de noormannen verwoeste dorp Witla.(9e eeuw)