Leuke akten Zuidland

Rekening van de nalatenschap van Ariaantje Boer, in leven weduwe van Willem de Raat. Zij overleed te Abbenbroek op 12-4-1800. Rekening gedaan door de voogden Teunis de Valois te Heenvliet en Arie Herweier te Abbenbroek. Erfgenamen ab intestato zijn de dochter Marijtje de Raat, huisvrouw van Jacob Blaak en de minderjarige kinderen Leuntje de Raat, Pietertje de Raat, Lena de Raat, Pieter de Raat, Anna de Raat en Leendert de Raat. De huishouding en melkerij zijn sinds het overlijden voortgezet in de bouwmanswoning aan de Oudelandsedijk op kohiernr. 49. Verdere onroerende goederen: - een deel van genoemde dijk - land in het Oudeland van Abbenbroek op nrs. 17 (belast met een mud deeltarwe tbv de H.Geestarmen van Abbenbroek), 22, 23, 32 - land in de Bieshoek op nrs. 16, 17, 18, 19, 20, 34, in 6, in 25, op 38, 35, 36, 37 - land in de Grotenhoek op nr. 35 - land op de grond van Abbenbroek met Nieuwenhoorn bedijkt op nr. 5 (deels vroon) - de erfpacht van de Oudelandse leendijk - land aan de Gemeenlandsedijk genaamd Het Gors, zijnde leen van Abbenbroek Volgt opgave van inkomsten wegens verkochte koolzaad, rogge, tarwe, gerst, erwten, aardappelen, vlas, boter. Pacht werd ontvangen van Pieter Schoordijk, Antonie van der Linden, Pieter Oversteeg, Hendrik van der Linden, Hendrik Abbenbroek, de weduwe van Dirk Oirschot, alles over de periode sinds 1800. Er werden enkele ossen en kalveren verkocht, enkele varkens en een paard. Er werd rente ontvangen op enkele recipissen Nationale Schuld. Uitgaven: - de begrafeniskosten: timmerman Gerrit van den Honaard leverde een eiken kist, smid Johannes Schmahl het ijzerwerk daartoe. Arie Wildeman maakte het graf. Leendert Wilbrink was koster en doodbidder. Kornelis de Graaf leverde 300 koekjes, Klaas van der Waal 250 beschuiten, Mozes de Vries 32 pond vlees en Maria Keizer een half vat bier. - rekeningen van ambachtslieden: Maarten de Vos (metselaar), Jan Jordaan (dekker), Pieter Oversteeg (wagenmaker), Arie Tuinzaad (gareelmaker), Hendrik van Eibergen (schoenmaker), Jan Laurens Philips (kleermaker), Jan Spuijer (idem), Hendrik Wildenbos (idem), Hermina Wilbrink (naaister), Geertrui de Man (idem), Arie van der Blom (molenaar), Kornelis Dijkgraaf (reparatie klok), Peter Junkerman (dorser), Jan Betist (kuiper), Arie Damen (dorser), Lodewijk Geelhart (kleermaker) - rekeningen wegens leveranties: Govert Rijken en Co. (linnen etc.), Meindert Rietdijk (winkelwaren), Adam Boelaars (een hoed, tevens betaald voor het snijden van vier kalveren), de weduwe van Dirk Tinnekoster (spek), Kornelis van der Meer (zout, grutten etc.) Andries Merkenburg (winkelwaren), Hilletje Kramer (idem), Maria Keizer (idem), Teunis Snellenburg (medicijnen voor vee), Willem van Wellems (teer), Jan van den Bos (beddegoed) - vrachtloon aan Jan Visser (marktschipper), slachtloon aan Jan Beier, Antonie van Ooien voor het bleken van stof, lesgeld aan Leendert Wilbrink De rekening heeft een positief saldo van f 711.
Aktenummer: 185
Aktedatum: 05/01/1804
Aard van de akte:     rekening
Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz.
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 7522

Bron: Archief VoornePuttenRozenburg