Leuke akten Spijkenisse

110-0327 Nadere toegang op inventarisnummer 0327 van toegang 110     
Notariële akte    Grietje Mastenbroek te Spijkenisse, weduwe van Abraham Meuldijk, en Glijn Meuldijk, metselaar aldaar,zijn gezamenlijk eigenaars van een huis met erf en tuin te Spijkenisse, kad. E 1106 . Wijlen Abraham Meuldijk kocht eea van Kornelis Warnaar, die recht van bewoning behield en nu is overleden. Glijn Meuldijk neemt de eigendom in zijn geheel over en neemt de erop staande hypotheek van f 3000 tot zijn last. Voor de verdere waarde verleent hij zijn moeder levenslang kost en inwoning.
Datum:     17/05/1919
Rol:     Genoemd
Aktenummer: 311
Aktedatum: 17/05/1919
Aard van de akte:     kaveling
Naam notaris:     Leendert Pieter van den Blink


 

110-0327 Nadere toegang op inventarisnummer 0327 van toegang 110     
Notariële akte    Kornelis Abraham Rietdijk, koopman te Oudenhoorn, transporteert aan Marie LKeendert Roeloffs, winkelier te Spijkenisse, een huis en erf te Oudenhoorn, kad. A 1017. Verkocht voor f 7500. Recht van uitpad via A 1016
Datum:     15/05/1919
Rol: Genoemd
Aktenummer:     302
Aktedatum: 15/05/1919
Aard van de akte:     transport
Naam notaris:     Leendert Pieter van den Blink


 

110-0295 -     
Notariële akte    Testament van Willem Hoogvliet, bouwman te Nieuwenhoorn. Aan zijn zoon Leendert Hoogvliet legateert hij f 1000 en het recht van koop tegen taxatiewaarde van al zijn onroerende en roerende goedere. Aan zijn dochter Pietertje Hoogvliet, gehuwd met Kornelis Berkhout, melkboer te Spijkenisse, legateert hij zijn bed met toebehoren.
Datum:     16/12/1907
Rol: Genoemd
Aktenummer: 419
Aktedatum: 16/12/1907
Aard van de akte:     testament
Naam notaris: Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:     110 Notarissen


 

110-0288 -     
Notariële akte    Proces verbaal van een bijeenkomst waarin rekening wordt gedaan van de nalatenschap van Dirk Huijsman, overleden te Spijkenisse op 2-7-1903. Na voldoening van alle schulden blijkt het positief saldo te zijn f 26.
Datum:     16/05/1904
Rol: Genoemd
Aktenummer: 149
Aktedatum: 16/05/1904
Aard van de akte:     proces verbaal
Naam notaris: Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:     110 Notarissen

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


 

110-1393 Nadere toegang op inventarisnummer 1393 van toegang 110     
Notariële akte    Compareert Leendert Houmes wonend te Spijkenisse, houder van lot nr. 8 voor de rustende schutterij in zijn woonplaats. Zijn (red.:militaire) dienst zal worden waargenomen door Jan de Koning, arbeider te Spijkenisse. Deze zal bij werkelijke opkomst f 13 ontvangen en nog eens d 37 zodra hij is goedgekeurd. Daarna f 4 per week buiten Spijkenisse en f 0,50 daarbinnen. Na terugkeer van dienst buiten Spijkenisse krijgt hij nog eens f 50. Alles te betalen aan zijn vrouw Aartje Kuip.
Aktenummer: 163
Aktedatum: 13/11/1830
Aard van de akte:     plaatsvervanging
Naam notaris:     Pieter van Andel
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 1393

Bron Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


 

110-1393 Nadere toegang op inventarisnummer 1393 van toegang 110     
Notariële akte    Hermanus Uitwerf Sterling, agent der Domeinen wonend te Dordrecht, veilt ten huize van de kastelein Arie Mes de afbraak van het oude arsenaal te Hellevoetsluis. Voor f 490 gemijnd door Kornelis de Reus, bouwman te Spijkenisse namens Dirk Prouning van Deventer, timmermansbaas te Brielle.
Aktenummer: 131
Aktedatum: 16/08/1830
Aard van de akte:     veiling
Naam notaris: Pieter van Andel
Toegangsnummer:     110 Notarissen

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


 

110-1281 Nadere toegang op inventarisnummer 1281 van toegang 110     
Notariële akte    De militaire verplichtingen van Gerrit Hoorweg, bouwman te Spijkenisse, die bij de conscriptie nr. 138 trok, zullen worden waargenomen door Pieter van den Blink, arbeider te Brielle. Deze zal daarvoor wekelijks f 3: 5:-- ontvangen, te verhogen tot f 5 bij werkelijke dienst, uit te betalen aan zijn huisvrouw Anna Kornelia van Trompen.
Aktenummer: 99
Aktedatum: 08/11/1813
Aard van de akte:     plaatsvervanging
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne


 

110-1221 Nadere toegang op inventarisnummer 1221 van toegang 110     
Notariële akte    Copie collationné van een onderhandse akte van verkoop en koop van 14/07/1821 door Jan de Jongh als gequalificeerd door zijn broer Teunis de Jongh te Spijkenisse aan Leendert Vermaas voor zijn zoon Hugo Vermaas van een korenmolen onder Spijkenisse voor 10.250 gld.
Aktenummer: 198
Aktedatum: 08/08/1821
Aard van de akte:     depositie
Naam notaris: H.M. van Andel


 

110-1158 Nadere toegang op inventarisnummer 1158 van toegang 110     
Notariële akte    Compareren Anna Margaretha Kiets, weduwe van Jan Mampers, vroedvrouw te Nieuwenhoorn en nog Neeltje Jacobus van Vendelo, huisvrouw van Jan Vermeer, Jannetje Duinmeier, huisvrouw van Jan Poel, Magdalena Lammers, huisvrouw van Antonie van Dintel en Hester van Steenwijk, huisvrouw van Dirk Adelbroek, allen wonend te Nieuwenhoorn. Ten verzoeke van Leentje Dirks Hollaar, minderjarige dochter geassisteerd met haar vader Dirk Hollaar, verklaren zij dat requirante op 4-4 is verlost van een dochter. In barensnood heeft zij onder ede verklaard dat Dirk Bouwens van der Hoek te Spijkenisse, de baas waar zij gewerkt heeft, de vader was van haar kind.
Aktenummer: 57
Aktedatum: 06/04/1777
Aard van de akte:     depositie
Naam notaris: Marinus Sandifort jr.
Toegangsnummer:     110 Notarissen

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg