Monumenten Abbenbroek

Bij de overheid geregistreerde monumenten.

Bron: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

De omschrijvingen van de panden wordt niet bijgewerkt en komt in enkele gevallen ook niet meer overeen met de werkelijkheid.

(Mail van de rijksdienst hierover:

Het door u genoemde monument is van oorsprong een woonhuis zoals aangegeven in het register.(oorspronkelijke functie). De beschrijving dateert uit de tijd dat het monument werd aangewezen en geeft de toenmalige situatie weer. Deze word niet  aangepast aan de huidige situatie of tussentijdse functiewijzigingen van het pand.


 

Kerkplein 4 Pastorie

Monumentnummer 9358

Kadasternummer A 1742

Oude Pastorie. Deftig huis op rechthoekige plattegrond (XVIII ?) ten Z.O. van de kerk. Parterre en verdieping onder hoog schilddak. Lijstgevel XIX A met deuromlijsting door verdiepte pilasters en hoofdgestel. Zesruitsschuiframen. Aan de achterzijde lagere aanbouw, waarover het achterste dakschild als lessenaarsdak is doorgetrokken

Kerkplein 9A Ambachtshuis

Monumentnummer 9355

Kadasternummer A 1645

Ambachtshuis. Statig huis van parterre en verdieping L-vormige plattegrond (XVII ?). Schilddak met dakkapellen. Voorgevel met rechte kroonlijst (ca. 1800). Zesruitsschuiframen en deuromlijsting met verdiepte pilasters en hoofdgestel. Smeedijzeren toegangshek Lod. XIV.

Het laat 13e eeuwse kasteel van de heren van Abbenbroek stond iets meer noordwaarts.In 1851 waren de fundamenten nog zichtbaar aanwezig. In 1946 woonde er een 6 tal gezinnen. In 1953 heeft het enige tijd onder water gestaan.De gemeente wilde het pand ca. 1960 slopen, maar de Baron de Vos van Steenwijk ging in beroep en de sloop ging niet door.

Kerkplein 11 St.Egidiuskerk

Monumentnummer 9356

Kadasternummer A 3079

Ned.Herv.Kerk (St. Egidius). Dorpskerk, in 1491 tot collegiale kerk verheven, nadat in 1483 een kapittel was gesticht. Rechthoekig gesloten koor, exponent van de Scheldegotiek uit omstreeks 1300 met twee lancetvensters, in de puntgevel een klaverbladvormige nis en in de noordgevel een baksteenfries met drieloopboogjes. Driebeukig schip (ca. 1500), waarvan de zijbeuken dwarskapjes en puntgevels hebben. Zuilen met ledestenen banden en koolbladkapitelen. Inventaris: koorhek, ca. 1500, kansel 1613. Gotische grafzerken

Kerkplein 11 Kerktoren

 

Monumentnummer 9357

Kadasternummer A 3078

Toren van de Ned.Herv.Kerk (XVa). Gerestaureerd 1925. Eikenhouten klokkenstoel met klok van Butendiic en Sloterdiic, 1450, diam. 124,8 cm. Mechanisch torenuurwerk, Weule, met elektrische opwinding

Kerkplein Toegangshek begraafplaats

Monumentnummer 525168

Kadasternummer A 1646

Het TOEGANGSHEK van de begraafplaats (foto 3-12-2013)naast de Hervormde kerk aan het Kerkplein te Abbenbroek is in de tweede helft van de negentiende eeuw geplaatst. Het betreft een hekwerk met symbolen, zoals met vleugels bekroonde pijlers en een plaquette met tekst, die verwijzen naar de functie van de begraafplaats en die richting geven aan de wijze waarop de begraafplaats dient te worden betreden. Eén vleugel is echter afgebroken. De begraafplaats is naast de linker zijgevel van de kerk gelegen. Een met kiezels bedekt pad voert langs de kerk naar de begraafplaats, die is omringt door een lage bakstenen muur met ezelsrug. Het bord boven het hek was op 31-12-2014 net meer aanwezig.

Gemeenlandsedijk Zuid 23 Molenaarshuis

Monumentnummer 525145

Kadasternummer A 1642

Het MOLENAARSHUIS is gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw, en is onderdeel van het molenaarscomplex aan de Gemeenlandsedijk Zuid 23. De woning grenst direct aan de schuren, die eveneens tot het molenaarscomplex behoren. De woning is opgetrokken in een streekeigen Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Aan het begin van de twintigste eeuw is de woning over de gehele breedte van de achtergevel uitgebreid. Deze uitbreiding is voorzien van een enigszins lager vloerniveau dan het oudere gedeelte van de woning. De woning heeft in de jaren 1990 in beperkte mate interne wijzigingen ondergaan.

Gemeenlandsedijk Zuid 23 Schuur

Monumentnummer 525146

Kadasternummer A 2944

De oorspronkelijk houten schuur, die naast het molenaarshuis aan de Gemeenlandsedijk Zuid is gelegen, is circa 1920 vervangen door een in baksteen opgemetselde SCHUUR. De schuur bestaat uit twee volumes. Het teruggelegen volume is aanzienlijk hoger en breder van formaat. Dit deel is waarschijnlijk circa 1930 aan het complex toegevoegd. Tegen de zuidzijde van het teruggelegen volume staat een aanbouw onder een lessenaarsdak

Muziektent Abbenbroek

Foto van muziektent Abbenbroek 30 mei 1969. De muziektent van Abbenbroek werd gebouwd in 1932. De fundering werd gemaakt van beton door de firma Schoordijk en het timmerwerk werd verzorgd door de firma Meuldijk. Na de Watersnoodramp in 1953 werd de muziektent tijdelijk gebruikt als school. De muziektent staat in De Kom, wat een restant is van de vroegere haven, die uitmondde in de Bernisse. Rond De Kom liggen vijf zogeheten Boenstoepen. Een trap leidt naar het plateau, waar vrouwen vroeger de was deden. Naast De Kom ligt het zogenaamde Bleekveld, waar de was te drogen werd gelegd.

Bron: Archief Voorne-Putten