Oude taal

Balderend door alle akten, boeken, registers en andere oude bronnen kom je nog wel eens wat onbekende of leuke beroepen, belastingen of uitdrukkingen tegen.

Hieronder een verzameling..

Belastingen:

 • Ankergeld
  (walgeld, walrecht) geld dat men voor het liggen tegen de wal moet betalen. Zie ook: havengeld, ankergeld.
  Bron: http://www.encyclo.nl
 • Diepgeld
  mogelijk vaartrechten voor een diep, mogelijk geld dat in verband met het op diepte houden van de vaarweg betaald moest worden.
 • Fortificatiegeld
  belasting of uitkering ten behoeve van verdedigingswerken.
  Bron: http://www.wnt.inl.nl
 • Paalgeld
  waalgeld: soort havengeld dat in vroeger tijd in Amsterdam en ook elders geheven werd, welk aan het paalhuis betaald moest worden en wat gebruikt werd om de haven en de betonning te onderhouden. Het paalgeld was eigenlijk alleen voor het liggen binnen de palen. Buiten de palen, maar binnen het haven.
 • Poortgeld
  Moest betaald worden voor het openen en sluiten van de poort buiten de openingstijden om.
 • Stuivergeld
  Waarschijnlijk een soort accijns op bier.
 • Vuurgeld
  bijdrage, die schippers voor het onderhouden van lichtbakens moesten leveren.
 • Waardgeld
  Voorloopige bezoldiging betaald aan huursoldaten, zoolang deze geen werkelijken dienst deden; wachtgeld.
  Bron: Woordenboek der Nederlandse Taal
 • Walgeld
  (ankergeld, walrecht) geld dat men voor het liggen tegen de wal moet betalen. Zie ook: havengeld, ankergeld.
  http://www.encyclo.nl

Van onderstaande belastingen moet het doel/oorsprong nog worden uitgezocht

 • Brandgeld
 • Brandemmergeld
 • Burggeld
 • Consumptiegeld
 • Dienstbodengeld
 • Haardstedegeld
 • Havengeld
 • Hoefgeld
 • Hoorngeld
 • Huisgeld
 • Lantarengeld
 • Lastgeld
 • Lekkendijksgeld
 • Logiesgeld
 • Molengelden
 • Oudschildgeld
 • Ratelgeld
 • Schoonmaakgeld
 • Sluisgeld
 • Straatgeld
 • Tongeld
 • Waakgeld
 • Wachtgeld
 • Weggeld
 • Zeeweringgeld

Beroepen:

 • Armverzorger
 • Fabrijkeurs (Fabrikanten)
 • Gaarder
 • Klapwacht
 • Klepperman
 • Ratelwacht
 • Stoepjeswaker
 • Trafijkanten (Handelaren?)
 • Waardgelders
  Nederland 1648-1780 - troepen die door de steden in dienst werden genomen ter handhaving van de orde.
  Bron: http://www.encyclo.nl

Algemene taal:

 • Zwarigheden (bezwaren)
 • Dubiëteiten (twijfelgevallen)
 • Promulgeren (afkondigen/bekrachtigen)