D'Oliphant

Huis de Oliphant

Na van Cornelis van Coolwijk heeft de statige boerderij vele vooraanstaande eigenaren gekend, onder wie de Heren van Heenvliet en Oudenhoorn en opvallend veel vrouwen, die het goed erfden. Ook de pachtboeren ontleenden de nodige status aan de allure van hun boerderij.
Hoewel er zomers op De Oliphant altijd wel een 'herenkamer' als logeerruimte voor de pachtboer en zijn gezin beschikbaar zal zijn geweest, liet in 1772 de toenmalige eigenaar de boerderij verbouwen en uitbreiden tot een buitenplaats, een zomerverblijf dus voor zijn eigen familie.
In de 19e eeuw fungeerde De Oliphant een tijdje als permanente ambtswoning van de amdachtsheer en burgemeester van Zwartewaal. Daarna kwam De Oliphant in eigendom van een melkfabriek en werd als zodanig ook gebruikt. Verschillende keren werd het voortbestaan van het historische monument bedreigd; door de aanleg van het Voornse kanaal in 1827, tijdens de Tweede Wereldoorlog, door de Watersnood van 1953 en later door de industrialisatie op Rozenburg. Sloop werd meermaals overwogen, doch liefhebbers van historisch erfgoed wisten dit telkens te voorkomen. In handen van notaris Korteweg onderging het landhuis in 1929 een grondige restauratie. En in 1975 werd het monument opnieuw gered door het in zijn geheel te verplaatsen naar Charlois op IJsselmonde.

Bron: http://www.oliphant.nl/

Bewoners/eigenaren van dit huis waren o.a.

1591 - Cornelis van Coolwijk

1659 - Hendrik Trip (verhoogde in 1659 het huis)

1817-1886 Cornelis Kwak burgemeester Zwartewaal

1886-1899  Dames Hofkes

Notaris Johannes Marinus Korteweg 3-6-1885 / 19-5-1947

1899 - 1918 melkfabriek

 

bron o.a. : http://nl.wikipedia.org/wiki/D%27Oliphant

Men suggereerden destijds dat het huis zijn naam De Olifant te danken zou hebben aan de lucratieve handel van Van Coolwijck in ivoor. Dat moet haast wel een fabel zijn, want de naam Olyfant was in Delft al als huisnaam in gebruik bij de lakenhandelaar die voor hem dat huis aan de Voldersgracht  bewoonde, en in die tijd werd er door Hollanders nog in het geheel geen handel met Afrika gedreven.

Notariële akte van de grond waarop de Oliphant werd gebouwd.

Maximiliaan van Cruyningen oorkondt verkocht te hebben aan Cornelis Adriaansz. van Hodenpijl, Jacob van Slooten en Cornelis van Coolwijk, die verklaren van hem gekocht te hebben: I. Het bedijkte land genaamd het Nieuweland, 49 gemeten 75 roeden, met zijn gorzingen de Maze en de Bornisse, voor f 6050, tewijl de heer Heenvliet daar behoudt alle jurisdictie met de jacht, vogelarij en visserij; de vruchten en voordelen van dijken en wegen komen ten profijte van de kopers, mits deze een jaarlijkse recognitie aan de heer van Heenvliet betalen van f 3. De heer behoudt zijn tiendrecht en bij het bouwen van huizen op de verkochte grond ook de opbrengst van wijn en bieraccijns. II. Gorzingen, rietbroeken en slikkenlangs de Bornisse en Maas tot aan Zwartewaal met het land De Blaesbalck, voor f 4850.
9-4-1590.


20-7-1878 Bewoner van de Olifant Kornelis Kwak.

Kornelis Kwak, grondeigenaar en scheepsreder wonend op huize de Oliphant onder Heenvliet, transporteert aan Arie Zwartveld Meuldijk, visser te Zwartewaal, een huis met schuur, tuin en erf te Zwartewaal, kad. 520, 521 en 522. Verkocht voor f 800, deels op hypotheek.
Aktenummer: 57
Aktedatum: 20/07/1878
Aard van de akte:     transport
Naam notaris: Willem Frederik Johan van Dullemen
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 3068


Deel van testament van Kornelis Kwak (Quak) 1886

....aan genoemde huishoudster Maartje Verschoor alle huisraad, schilderijen, boeken, wijnen, bedlinnen, enig zilverwerk en zijn huiskat Mieke. Verder zijn plezierrijtuigen en twee paarden naar keuze.. Voorts het vruchtgebruik van zijn huis met stallen etc. kad. Heenvliet B 1971, 1974, 1975, 1976, 1977 en 2055, met het recht van vrij uitzciht over de Oudedijk. Tot slot een jaarlijkse uitkering van f 10 000. Op al deze legaten na, die eerdere legaten vervangen, blijven zijn eerdere testamenten geldig.


10-9-1880 Kornelis Kwak handelt namens de dames Hofkes.

Kornelis Kwak, wonend op de Oliphant onder Heenvliet, als gemachtigde van Maria Aurelia Hofkes, Johanna Jacoba Hofkes en Anna Geertruida van Voorthuisen, weduwe van mr. Johannes Arinus Hofkes, transporteert aan Dirk de Snoo, landbouwer te Geervliet, een bouwmanswoning met schuur, erf en tuin te Geervliet, kad. B 272 en 751. Verkocht voor f 4000.
Aktenummer: 71
Aktedatum: 10/09/1880
Aard van de akte:     transport
Naam notaris: Willem Frederik Johan van Dullemen
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 3070

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

 

De zus van Cornelis Kwak was Geertruida Kwak. Zij was getrouwd met Egbert Hofkes uit Almelo, een textiel baron. Zij was de moeder van deze beide zussen.

Bron: http://www.kwakonline.nl/historische-context/de-dames-hofkes/

Inventaris van de nalatenschap van Kornelis Kwak, in leven dijkgraaf van Heenvliet, grondeigenaar en reder, gewoond hebbend en op 28-3-1886 overleden op huize de Olyphant aan de Nieuwesluis onder Heenvliet. Universeel erfgenaam zijn Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes in Den Haag. Volgt opsomming van huisraad. Op een zolder zijn twee kanonnen aanwezig.. Volgt opgave van goud- en zilverwerk. In de schuur erachter staan 36 paarden en 94 stuks rundvee. Veel gereedschappen in de 'nieuwe stee'. Voorraden hooi, graan, bonen etc. Totaalwaarde op deze eerste dag van inventarisatie f 30 605.
Datum: 06/04/1886

Johanna Jacoba Hofkes 26-2-1841/22-12-1915

Maria Aurelia Hofkes
13-3-1837 / 6-9-1912


Jacobus Simon Korteweg te Heenvliet als gemachtigde van Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes in Den Haag, veilt onroerende goederen: 1. een huis annex kantoor en zeilmakerij te Zwartewaal, kad. nr. 923, verhuurd aan Isaak Rietdijk 2. een huis en erf aldaar op nr. 1078, verhuurd aan de erven Langendoen 3. een schuur aldaar aan de Achterweg, kad. nr. 502 4. een huis aan de dijk te Brielle, kad. nr. 564, deels verhuurd aan Willem Kastelein 5. een pakhuis te Heenvliet, het zogenaamde Koetshuis op de Dam, kad. B 1614 alles uit de nalatenschap van Kornelis Kwak, in leven wonend op de Olijphant onder Nieuwesluis, aan de opdrachtgeefsters gelegateerd bij oleografisch testament (=zelfgeschreven), op 9-5-1877 gedeponeerd bij notaris Mr. Pieter van Andel te Brielle.
Aktenummer: 34 / Aktedatum: 17/06/1886 / Aard van de akte:     veiling / Naam notaris: Willem Frederik Johan van Dullemen
Toegangsnummer:     110 Notarissen / Inventarisnummer: 3076


10-7-1899 Verkoop akte van Notaris Korteweg names de dames Hofkes aan de melfabriek.

Notariële akte    
Jacobus Simon Korteweg te Heenvliet als gemachtigde van Maria Aurelia Hofkes en Johanna Jacoba Hofkes in Den Haag, transporteert aan Konstant Hendrik Hummelink te Vlaardingen, handelend in kwaliteit van directeur van de NV Hollandia, fabriek van melkproducten in Den Haag, het herenhuis met schuren, tuin, boomgaard, weiland en wateringen genaamd De Olifant te Heenvliet in de polder Oud Nieuwland aan de Nieuwesluis, kad. B 1975, 1976, 1977, 2133, 2134 en 2364. In het pand mag nooit een mouterij, brouwerij, branderij, azijnfabriek, jeneverstokerij of suikerfabriek worden gevestigd. Bepalingen betreffende onderhoud van een sluis in de Schenkeldijk. Alle goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Kornelis Kwak. Verkocht voor f 4000.
Aktenummer: 40
Aktedatum: 10/07/1899
Aard van de akte:     transport
Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 3104


30-8-1918 Verkoop door de melkfabriek aan o.a. J.M. Korteweg(3-6-1885/...)

Jan Maurits Wagenaar Hummelink, directeur van de NV Hollandia, Hollandse fabriek van melkproducten en voedingsmiddelen te 's-Gravenhage, transporteert aan: - Johannes Marinus Korteweg te Heenvliet - Arent Korteweg te Scheveningen - Engelina Johanna Jacoba Korteweg, echtgenote van Jan Arie Venenbos te Rotterdam - Leonarda Katharina Louisa Korteweg, echtgenote van Anne Willem Frederik Hendrik Sänger te Groningen - Kornelis Evertse Plugge, geneesheer te Souburg - Jacobus Simon Leonardus Korteweg, notaris te Zierikzee, de herenhuizing De Oliphant te Nieuwesluis met bijbehorend weiland, tuin, booomgaard en watering, kad. Heenvliet B 1975, 1976, 1977, 2133, 2134 en 2364. Er is een huurovereenkomst met Kornelis van Beek. Verkocht voor f 10 000.
Aktenummer: 115
Aktedatum: 30/08/1918
Aard van de akte:     transport
Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 3123

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


De heren van Heenvliet noemden zich ook regelmatig Heer van Koolwijkspolder.
De polder genoemd naar de 1e eigenaar van de 'Olijphant'. Cornelis van Koolwijk.

Zoals in onderstaande akte:
Mr. Adriaan Louis baron van Alderwereld, vrijheer van Heenvliet en Koolwijkspolder, ambachtsheer van de Oude en Nieuwe Struiten, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Brielle, wonend te Brielle, testeerde op 5-6 tov Hendrik Kruine, notaris te Brielle. Hij stelt tot executeurs van dit testament en tot voogden over zijn minderjarig na te laten erfgenamen aan: Jan Jacob Villerius, baljuw van Heenvliet, en genoemde notaris.