Heenvliet

NB Restaurant De Hoecksack :

In dat "ronde van den dorpe" stonden het "bailliushuis", de herberg "het Moeriaenshooft", zo genoemd ter ere der Heren van Cruyningen, die een moor als helmteken voerden, en het huis St. Jacob, eveneens een goede gelegenheid om dorstige kelen te laven. In het Moeriaenshooft werden de rechtszittingen gehouden...

....het huis St. Jacob, later herberg, gelegen aan de markt 9 en met de noordelijke zijgevel grenzend aan het herenhuis...

Bron: http://www.nieuwesluis.nl/De_heren_van_Cruyningen_Heenvliet_stad.htm

moriaanshoofd

...Deze grafzerken in de kerk van Heenvliet vertonen gestileerde afbeeldingen van Boudewijn Willemsz van Drenckwaert [1390-1452] en zijn vrouw Maria Zwedersdr  (Bastaard) van Heenvliet. [1395-1456] .1431 Medebedijker van de gorzen voor Simonshaven en hekelingen.1433 Lid van de Vierschaar.1438 Schepen van Geervliet. leenman van putten.

Bron: http://www.zuiderent.ch/kwst/gen19.htm

Diversche Refereynen ende Liedekens, Uut Hollant, ende Zeelant, van verscheyden

Dutch Song Database

Diversche Refereynen ende Liedekens, Uut Hollant, ende Zeelant, van verscheyden beminders der Consten ghelesen, ende gesonghen, inde heerlijcheyt van Heenvliet, Ten versoecke van Peeter Sterlinx, den derden September 1580. Opde vraghe, Int Wijse Wat menschen treurich leven, en vrolic sterven? Opde vraghe, Int Amoureuse. Waer uut de Liefde, haren oorspronck heeft? Opden Reghel. Lydt deen des anders fouten, zoo kent ghij u selven. Ende het Liedeken: Hoe het Nederlant eertyden gefloreert heeft, Ende hoe desolaet tselve nu leyt. Seer Lustich om Lesen ende om Singhen. Castijt sonder verwijt.