Historische kaarten Oudenhoorn

In 1890 was er kennelijk een eendenkooi bij Hellevoetsluis.
Deze wijk heet nu 'Kooistee'.
Onderaan, kennelijk een oude dijkdoorbraak waarvan nu nog de dijk van zichtbaar is gebleven.


NL-HaNA, Kaarten Hingman, 4.VTH, inv.nr. 2067