Tolhek

Het tolhek bij de overgang van de Markt naar de Toldam stamt uit 1756-1757.

Het draagt het wapen van Jean Louis van Alderwerelt en aan de andere kant de wapens van Putten en Geervliet.

Net buiten het hek stond een hardstenen Grenspaal. Niet bekend is waar deze is gebleven.

Bron: Peter Don, Voorne-Putten. Waanders Uitgevers, Zwolle / Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1992

Jean Louis des H.R.Rijksbaron van Alderwerelt (1711-1778), vrijheer van Heenvliet en de Coolwyckspolder (door koop 1737), raad in de vroedschap, schepen en burgemeester van Hattem 1752-1771, bij besluit van keizer Frans I Stefan in 1755 verheven tot baron van het Heilige Roomse Rijk; trouwt 1738 Susanna Maria Houttuijn (1720-1760), vrouwe van Oude- en Nieuwe Struyten

Wapens op de zuilen van:

1. Putten

2. Geervliet

3. Ambachtsheer Jean Louis van Alderwerelt

4. Heenvliet

De tol bestond al in 1379.De Bernisse was ooit een kilometer breed. Rond 1600 was die al zo verzand dat men aan een brug dacht. In 1602 was de brug gereed. Die was 30 meter lang en breed genoeg voor paard en wagen. De schippers moesten zelf de brug bedienen. Bij de bouw van een een nieuwe brug in 1732 was het plan eerst om in de brug een deel te plaatsen wat breed genoeg was om alleen een mast van een schip door te laten. Dit werd tijdig verhinderd en er kwam een normale brug. De ophaalbrug  die in 1873 nog gedeeltelijk werd vernieuwd deed dienst tot 1919 (Bron: Van stad naar Dorp van Felix van Hoorn.) Het tolhuisje dateert waarschijnlijk ook rond 1763.