B411 Markt 1

1813 Lamaison verkoopt aan Abraham Proper

110-4750 Nadere toegang op inventarisnummer 4750 van toegang 110

Notariële akte Johannes Lamaison van Heenvliet eigenaar en Kornelia Graafland zijn vrouw wonende Heenvliet verkopen Abraham Proper koopman wonende Rotterdam een huis en erf met schuur te Heenvliet op de hoek van de Molendijk zijnde de herberg het wapen van Heenvliet cohiernr 47 en de schuur nr 53. De koopsom bedraagt 4300 gld waarvan reeds 2000 gld is ontvangen waarvoor kwijting en 2300 gld te voldoen met 200 gld per jr. Getuige Hendrik Brederland arbeider wonende Heenvliet.
Aktenummer:65
Aktedatum: 07/07/1813
Aard van de akte:verkoop
Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:4750

Bron: Streekarchief VPR

1821 Verkoop door Abraham Proper aan Ruth hofman

Notariële akte Abraham Proper, kastelein te Heenvliet transporteert, aan Ruth Hofman, smidsbaas te Zwartewaal een huis, schuur en erf te Heenvliet op de hoek van de Molendijk, nrs. 48 en 53, van ouds de herberg Het wapen van Heenvliet, nu de Oranjeboom, Verkocht voor f 5650.
Aktenummer:193
Aktedatum:10/10/1821
Aard van de akte:transport
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:1288


Tussen 1890 en 1909 was het huisnummer 34
Tussen 1910 en 1919 was het huisnummer 26

Tussen 1920 en 1954 was het huisnummer 27
Vanaf 1954 huisnummer 1

Bron: Nick Werring

Dit pand is al generaties lang een cafe.

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

110-3108 Nadere toegang op inventarisnummer 3108 van toegang 110
Notariële akte Rokus Schelling, bouwman te Geervliet, veilt in het koffiehuis De Gouden Leeuw in Heenvliet gewassen te velde in Verdouwenhoek aldaar. Opbrengst f 360.
Aktenummer:37
Aktedatum: 01/07/1903
Aard van de akte: veiling
Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3108


110-3122 Nadere toegang op inventarisnummer 3122 van toegang 110
Notariële akte Aart Intveld, koffiehuishouder te Heenvliet, veilt het koffiehuis De Gouden Leeuw aan de Markt te Heenvliet, kad. B 411. Eea met overname van twee buffetten, een biljart, toneel, pianino, acetyleengasinstallatie, enige logeerbedden etc.
Aktenummer:75
Aktedatum:14/06/1917
Aard van de akte: veiling
Naam notaris:Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3122


110-3140 Nadere toegang op inventarisnummer 3140 van toegang 110
Notariële akte Hendrik Lukas Intveld, gemeente-opzichter te Heenvliet, veilt het hem sinds 1919 toebehorende pand waarin een koffiehuishouderszaal aan de Markt te Heenvliet, genaamd de Gouden Leeuw, kad. B 411. Hoogste bod ( f 4000) gedaan door Gerrit de Knegt, bode te Heenvliet.
Aktenummer: 9
Aktedatum:11/03/1922
Aard van de akte:veiling
Naam notaris: Johannes Marinus Korteweg
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:3140


110-3140 Nadere toegang op inventarisnummer 3140 van toegang 110
Notariële akte Hendrik Lukas Intveld, opzichter bij gemeentewerken te Rotterdam, transporteert aan Bastiaan Pieter van der Wilt, koopman te Heenvliet het hotel / café met erf te Heenvliet aan de Markt nr. 26, genaamd De Gouden Leeuw, met vrije uitgang naar de Mooldijk, kad. B 411. Tot de inventaris behoren een toneel, twee buffetten, een biljart, kachels etc. Verkocht voor f 5750.
Aktenummer:43
Aktedatum:01/05/1922
Aard van de akte:transport
Naam notaris:Johannes Marinus Korteweg
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:3140