Het Oostenrijk

Het Oostenrijk / De Vier Ambacht Boezem lijkt te vallen onder de gemeente Biert of Geervliet, maar behoort onder de gemeente Simonshaven.

Het Oostenrijk is een afgedamde zij arm van de Bernisse. Varened op de Bernisse was er aan de ene kant Het Oostenrijk en aan de andere kant Het Westenrijk. (Zuidlan)

Zie bewerkte kaart  hier onder:

Er hebben diverse molens gestaan. Éen staat er nog aan de Noordoever een overblijfsel van de Geervlietse molen. Maar ook aan de meest zuidelijke punt heeft een molen gestaan.

De Hoenderhoekse watermolen is gebouwd na de Geervlietse molen en was gebouwd in 1576.

In 1881 kwam in Spijkenisse het gemaal 'De Leeuw van Putten' die deze molens overbodig maakte.

Bron: http://issuu.com/oudgeervliet/docs/boek_geervliet_-_hoofdtuk_het_water

772 Tonis Sijdervelt, schout van Simonshaven, verkoopt aan Jan Philipsz Vermaat zijn woning, schuur, berge en erf aan de Conijndijk, met het aangelegen boomgaardje en de Leendijk waarop de woning staat. Op het stuk dijk tussen de doorwatering en de Hoenderhoekse molen rust een erfpacht van f 1 per jaar te betalen aan Dirk Caperman, schout van Zuidland. Met de koop mee komt het gebruik van een hoeveelheid land. Totale prijs f 1000.


970 Hendrik Jansz Vermaat aan de Conijndijk bekent aan Johannes Assueris Roosendael te Geervliet een schuld van f 800, verzekerd op zijn woning (huis, keet, barge, wagenkeet) aan de Conijndijk met de dijk zelf van de doorwatering oostelijk tot de Hoenderhoekse molen en nog een dijk van de Conijndijk tot aan het hek van de dijk van de erfgenamen van Dammes Hogendijk.