Diederik van Hogendorp 1761-1822

De naam van zijn jongere broer, Gijsbert Karel van Hogendorp is in de Nederlandse geschiedenis bekender dan die van Diederik van Hogendorp. Diederik is geboren 13 oktober 1761 op het zomerverblijf van de familie in HEENVLIET. In de archieven komt zijn voornaam ook voor als DIRK.

De jongere broer van Dirk was Gijsbert Karel van Hogendorp. Beiden waren in hun jeugd opgeleid in het Pruisische leger. Gijsbert was en bleef een bevlogen Orangist. Dirk was een echte soldaat. Hij koos voor het avontuur en sloot zich aan bij het leger van Napoleon. Hij bekleedde allerlei bestuursfuncties en werd zelfs minister van oorlog in Wenen.

Dirk werd in 1811 benoemd tot divisiegeneraal en adjudant van de Franse keizer Napoleon. Hij werd tevens tot graaf van het Keizerrijk verheven (comte de l'Empire). Van Hogendorp begeleidde Napoleon tijdens zijn bezoek aan o.a. Vlissingen, Utrecht, Amsterdam en Den Helder. De relatie was zo goed dat Dirk er voor koos voortaan met de naam Thierry te worden aangesproken.
Zijn achternaam veranderde ook van 'VAN HOGENDORP naar het voor fransen begrijpelijker 'DE HOGENDORP'

Na de val van Napoleon keerde Dirk Van Hogendorp terug naar Nederland. Hij werd als een soort van landverrader beschouwd, maar probeerde toch via zijn broer een plek te vinden in het Nederlands bestuur. De koningsgezinden hielden dit echter tegen.

Toen Napoleon in een laatste stuiptrekking opnieuw op het punt stond Europa te veroveren, liep Dirk van Hogendorp weer over naar de vijand. Hij werd door Napoleon tot gouverneur van Nantes benoemd. Na de Slag bij Waterloo in 1815 was Napoleon definitief verslagen. Dirk kon niet meer naar zijn geboorteland terugkeren en vertrok daarom als een vrijwillige balling naar Brazilië. Napoleon liet hem in zijn testament 100.000 franc na

Zoon van Willem van Hogendoorn en Catharina Wilhelmina van Haren.