Klik op de plaatsnaam waarvan u de historische kaarten wilt zien.
De kaarten zijn ter verduidelijking soms aangevuld met teksten of ingekleurd water
Klik op de kaart om de vergroting te belijken.

Kaarten en bronnen van kaarten

Description

De 62 bladen van de kaart verschenen tussen 1850 en 1864. De terreinopmetingen vonden echter al tussen 1844 en 1852 plaats. Officieren van de Dienst Militaire Verkenningen trokken te paard en vergezeld door een marechaussee het terrein in en vervaardigden daar 'veldminuten' op een schaal van 1 : 25.000. Deze werden in de winter verkleind tot 'nettekeningen' op een schaal van 1 : 50.000. Op basis daarvan werden door middel van steendruk de bladen van de TMK geproduceerd. De nettekeningen, die door hun kleurgebruik een fraai beeld geven van het landschap en de bebouwing in het midden van de 19e eeuw, zijn door Wolters-Noordhoff te Groningen als een uit vier delen bestaande atlas uitgegeven.

 
De scans van de Topografische Militaire Kaart (zwart-wit, 1:50.000) worden in deze tiled mapservice aangeboden.

 

Access and Use Constraints

 

Op deze kaart is de Esri Nederland Webservices Terms of Use van toepassing
 
Bron: Kadaster
(Bronmateriaal ouder dan 70 jaar zijn vrij van rechten en vrij te gebruiken)