B 393 Markt 9 Heenvliet [Hoecksack]

Van 1890 tot 1909 huisnummer 43??

Van 1910 tot 1954 huisnummer 35
Vanaf 1954 huisnummer 9

Bron: Nick Werring

Kadasternummer :B 3138

De Hoeksack aan de Markt

Volgens bovenstaande tekening uit het archief van Cultureel Erfgoed had de huidige Hoeksack op de Markt van Heenvliet in vroeger tijden de naam Moariaanshoofd'. (Hiervan heb ik in akten nog niets terug gevonden).

Vooral in de 17e eeuw was de aanduiding moriaan populair vanwege de grote interesse in exotische zaken. Met Moriaanshoofd is dus inderdaad het hoofd van een neger bedoeld. Namen zoals negerkoppen en zwarte pieten zijn niet meer populair omdat ze discriminerend worden geacht. Moriaanshoofd is aan die aandacht ontsnapt en dat moet vooral zo blijven want het is duidelijk dat deze historische naam verwijst naar wat velen als iets bijzonders hebben ervaren.

Kadasternummer B 393 artikel 31 - nu Markt 9 Heenvliet - De Hoecksack

1832 Wed.Hermanus van Driel

1832: Kadasternummer B393 Artikel 31 regel 2

1832 Weduwe van Hermanus van Driel uit Zuidland

<1857 Verkoop door H. van Driel

1857 Kadasternummer B393 Artikel 187-2. [Naar 533-5 Van artikel 31-1]


18xx nog uitzoeken

18xx Kadasternummer B393 Artikel 533-5  nog afbeeldingen halen.. [Van 187-3 naar 1551-2 ???


1860 verkoop van Isaak Klok aan andries koekendorp

110-3018 Nadere toegang op inventarisnummer 3018 van toegang 110
Notariële akte Isaak Klok, bouwman te Abbenbroek, transporteert aan Andries Koekendorp, rietdekker te Heenvliet, een huis, erf en tuintje in de Ring van Heenvliet, kad. B 393 en 392. Verkocht voor f 800.
Datum: 01/05/1860
Rol: Genoemd
Aktenummer: 24
Aktedatum: 01/05/1860
Aard van de akte: transport
Naam notaris: Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3018

Bron: Streekarchief VPR


Notariële akte Andries Koekendorp rietdekker wonende Heenvliet is schuldig wegens geleend geld 800 gld aan Marinus Leonardus van den Tol notaris wonende Heenvliet tegen een rente van 5%¨per jr. Waarborg een huis en erf met tuintje staande en gelegen binnen Heenvliet in de ring van het Dorp, kad. bek. als huis en erf groot 2 roeden 16 ellen sectie B nr 393 en 1 roede 57 ellen boomgaard, sectie B nr 392 en onbelast. Borg Kornelis Pille bouwman wonende Heenvliet.
Aktenummer: 136
Aktedatum: 20/07/1860
Aard van de akte:schuldbrief
Naam notaris: H.L.M. van Kruijne
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 0131

1869 Testament

110-3047 Nadere toegang op inventarisnummer 3047 van toegang 110

Notariële akte Testament van Andries Koekendorp, rietdekker en tapper te Heenvliet. Universeel erfgename is zijn echtgenote Pleuntje Pille. Getuigen Gerrit van Kempen, slager en winkelier, en Bartel Elshout, vleeshouwer en schoenmaker, beiden te Heenvliet.
Aktenummer: 10
Aktedatum: 23/01/1869
Aard van de akte:testament
Naam notaris: Leendert Hogersdijk junior
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3047

NB Huwelijk: vrijdag 23 oktober 1857 in Heenvliet  Pleuntje Pille † maandag 24 mei 1915. Andries Koekoendorp † 19 augustus 1895 (reg.datum)

1889

110-3079 Nadere toegang op inventarisnummer 3079 van toegang 110

Notariële akte Andries Koekendorp, rietdekker en herbergier te Heenvliet, bekent aan Jacobus Simon Korteweg, burgemeester van Heenvliet en Abbenbroek, een schuld van f 300. Hij verleent hypotheek op een huis met erf en tuin te Heenvliet, kad. B 392 en 393, door hem in 1860 gekocht van Isaak Klok.
Aktenummer: 11
Aktedatum: 19/02/1889
Aard van de akte:schuldbrief
Naam notaris: Willem Frederik Johan van Dullemen
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:3079

1909 Jan Dekker verkoopt aan Adrianus Schelling 

110-3114 Nadere toegang op inventarisnummer 3114 van toegang 110
Notariële akte Jan Dekker, arbeider te Heenvliet, transporteert aan Adrianus Schelling, molenaarsknecht aldaar, een huis met grond te Heenvliet aan de Markt, kad. B 392 en 393. Verkocht voor f 800 waarvan f 500 op hypotheek.
Aktenummer:26
Aktedatum:17/03/1909
Aard van de akte: transport
Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3114

1924 Overlijden Adrianus Schelling

Inventaris en scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Lidewij Noordermeer te Heenvliet en haar aldaar op 17-2-1924 overleden echtgenoot Adrianus Schelling. Kinderen: - Neeltje Johanna Schelling, geh. met Johannes van Strien Jacobsz, timmerman te Nieuw Helvoet - Jacob Krijn Schelling, schilder te Heenvliet - Johanna Neeltje Schelling, geb. te Heenvliet, 15-10-1911 - Krijn Arie Schelling, geb. te Heenvliet, 18-3-1909 Toeziend voogd is Arie Schelling, molenaar te Heenvliet. Getuige is Christoffel van den Berg, elektricien te Brielle. Onroerend goed: huis en erf te Heenvliet op de Markt 35, kad. B 392 en 393, waarop een hypotheek rust van pro resto f 310, tbv Jan Dekker, nu Eliza Dekker te Heenvliet. Deelbare helft f 510. Huis aan de weduwe toegekaveld.
Aktenummer: 575
Aktedatum: 24/11/1924
Aard van de akte: boedelscheiding
Naam notaris: Johannes Marinus Korteweg
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:3142

1927 Verkoop door Adrianus Schelling & weduwe Lidewey Noordermeer

1927 Kadasternummer B393 artikel 1579 [Van 1551-2 naar 1513-5]

1949  Verkoop door Jacobus Smit 

Verkoop 1949

Kadasternummer B393 artikel 1513-1  [van 1579-2 naar 2429-1]

1964 Pieter Jacobus SMIT samenvoeging B392-B393

1964 Kadasternummer B393 Artikel