verzamelde historie van de gemeente Nissewaard

Ambagtsheerlijkheid in 't land van Putten

De Heerlijckheid Putten omvatte een groot gebied.
Bewijs hiervan de namen die ik vond in het boek uit 1749: