Ambagtsheerlijkheid in 't land van Putten

De Heerlijckheid Putten omvatte een groot gebied.
Bewijs hiervan de namen die ik vond in het boek uit 1749: