Geervliet

De naam Geervliet
De oorsprong van de naam Geervliet is niet met zekerheid bekend. Mogelijk heeft het te maken met geer = spits toelopend land. Het is evenals de andere dorpen die deel uit maken van Bernisse, al een oud dorp. Een andere mogelijkheid dat het woord afkomstig is (uit Middelnederlands Woordenboek van Verdam:) geer = gehere = van de heer,.Hier zou dus de naam van de aan de heren toebehorende stroom (het stroomregaal) zijn overgegaan op het aanliggende eiland.(*) Sinds het midden van de veertiende eeuw vormde het aldaar gelegen Hof van Putten de zetel van de Heren van Putten. In 1381 kreeg Geervliet stadsrechten. Door het verzanden van de Bernisse droogde de welvaart echter op en kon Geervliet het onderhoud van de verdedigingswerken niet langer bekostigen. De Bernissemolen is gebouwd op één van de torens uit de muur. Mooi is ook het oude gemeentehuis aan het begin van de Vissersdijk.
[Bron: Geschiedenis van Zuid-Holland - het historische verhaal en de archiefcollecties ]

De oudste vermelding van Geervliet dateert van 1179, naar de daar gevestigde tol op de rivier de Bernisse. Mogelijk was deze tol gevestigd op een stelle of terp en groei er een dorp omheen.

Joodse begraafplaats

In 1781 gaf Geervliet aan de joodse gemeente van Heenvliet een strook land aan de voet van de Spuikade in eeuwigdurende pacht om te worden ingericht als begraafplaats. In later jaren werd dit steeds meer een rustplaats voor joden uit geheel Voorne-Putten en werden er aansluitende percelen voor aangeworven. Op 2 december 1940 vond de laatste begrafenis plaats. Op 24 november 1943 werd de begraafplaats op last van de Duitse bezetter gesloten verklaard.