De Groote armen van Heenvliet

De 'Groote Armen van Heenvliet' had een groot aantal percelen in zijn bezit.
Notabelen van de gemeente hadden meestal zitting in het bestuur.

Op het Branderf, ongeveer achter de huizen aan de Vissersdijk stonden 5 armen huisjes.

Hieronder de kadastrale vermelding van de sloop in 1913. (=administratief dienstjaar 1914)