Minuutplan van de gemeente Abbenbroek

Abbenbroek

Abbenbroek was een leen van de Heren van Abbenbroek, die bij het dorpje een kasteeltje hadden gebouwd. Dit werd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest en nooit meer herbouwd.

Bron:

Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyken Familien in de zeven vereenigde Provincien. Met Registers voorzien door Jacobus Kok. - Amsterdam, J. B. Elwe en D. M. Langeveld 1785-Bd 1

 

Nicolaes van Starrensteyn noemde zich Nicolaes van Abbenbroek. ca. 1770

De kerk van Abbenbroek is de enige voorbeeld van een Vlaams-beïnvloede baksteen gothiek op Voorne-Putten.

De hooge- en vrye Heerlykheid Abbenbroek

In Abbenbroek stond een eenvoudige stenen toren uit het laatste kwart van de 13e eeuw. Deze stond noordelijker op de plaats waar nu het Ambachtsherenhuis staat. Het wordt beschouwd als het eerste huis van de heren van Abbenbroek.