Straatnamen Spijkenisse S-Z


1 2 3 4
S Mesdag-VanHoutenstr Schaepmanstraat Schaffelaarweg Schipperskade
Schoener Schothorstlaan Schubertstraat Selma Lagerlofstr.
Simone deBeauvoirstr. Slauerhoffstraat Sluiskade Smetanastraat
Soeslolaan Stationstraat Staverdenlaan Stevinweg
Strawinskystraat Suze Robertsonstr. Theemsweg Theo Mann-Bouwm.str
Thomas de Keyserpad Thorbeckelaan Tjalk Tollensstraat
Top Naeffstraat Tramdijk Troelstrapad Truus Smulders-Beliens.
Van Hogendorpstr. Veerkade Veerweg Velhorstlaan
Venrodelaan Vermaatstraat Vicky Baumstraat Vierambachtenkade ZZ
Virgostraat Vondelsingel Voordeplantsoen Vredehofplein
Vredehofstraat Bep Vuykstraat W Bladergroenstr W Hofman Pootstr
W Plokkerstraat Wilhelmina Druckerstraat Willem Buytenweghstraat Willem Hogenhoeklaan
Willem Kloosstraat Willemijn Posthumusstr Winston Churchilllaan .
  Tweede Havenslop Veertig Morgenweg .

Niet beschreven/aanvullingen

1 2 3 4
Marrewijkslop Saffraandonk Salamanderveen Saturnusstraat
Saxofoonstraat Schaduwgras Schenkelweg Scherpgras
Scholeksterhoek Schopvoorde Schouwenburglaan Schrijnwerker
Seinestraat Sinaasappelgaard Slakkenveen Sluiswachter
Snoekenveen Spavoorde Spinetpad Sportlaan
Spuistraat Stadhuispassage Sterrenhof Steurkreek
Sylvanergaard Symfonielaan Talinghoek Tamarstraat
Tarwedreef Taurusstraat Tennispad Tigrisstraat
Tijmdonk Torenstraat Trombonestraat Trompetpad
Tuinstraat Tweede Kooistraat Uilenhoek Uitstraat
Uranusstraat Valkhoek Veerman Venkeldonk
Vestapad Vijverboslaan Violierstraat Visserskreek
Vlasdreef Vlinderveen Vlotgras Voorstraat
Voorweg Vuursteenkreek Wagenmaker Wagnerlaan
Wallsteijnpad Walnootstraat Wattweg Westakker
Westersingel Wezelveen Wiekstraat Wijngaard
Willemshoevelaan Winterakker Witte de Withstraat Woonkreek
Wulphoek Wupperpad Zeisvoorde Zinkseweg
Zomerakker Zonnebloemstraat Zwanenhoek .
. . . .

Openbare ruimte:

Jaar 1992/1996

Sientje van Houten (Groningen, 23 december 1834 - Den Haag, 20 maart 1909) was een Nederlandse kunstschilderes.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sientje_van_Houten


Openbare ruimte:

Jaar 1986

Hermanus Johannes Aloysius Maria (Herman) Schaepman, meestal aangeduid als Dr. Schaepman. (Tubbergen, 2 maart 1844 – Rome, 21 januari 1903) was een Nederlands dichter, rooms-katholiek priester, theoloog en politicus. Hij speelde een doorslaggevende rol in de katholieke emancipatie als eerste priester die lid van de Tweede Kamer werd.

Schaepman was progressief, zeker in sociale zin. Toch was hij op geloofsgebied een conservatief, een zogenaamde 'ultramontaan', die strikt de paus volgde. Hij moest niets hebben van liberalisme, en daarom kon hij samen met de protestantse voorman en politicus Abraham Kuyper de basis leggen voor de regering van de Rechtse Coalitie, een samenwerkingsverband van confessionele partijen, waardoor de decennialange macht van de liberalen rond 1900 werd gebroken. Zijn devies luidde Credo, pugno (Ik geloof, ik strijd). Mgr Schaepman werd vaak aangeduid als 'de doctor'.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Schaepman


Openbare ruimte:

Jaar 1999/2001

Landgoed Schaffelaar is een park met landhuis in Barneveld. Het landhuis dateert van rond 1850 en wordt gezien als het belangrijkste Nederlandse landhuis in de neo-tudorstijl. Plaatselijk wordt het Kasteel De Schaffelaar genoemd. Het behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Schaffelaar


Openbare ruimte:

Jaar 1996/2001

Wijk: De Haven


Openbare ruimte:

Jaar 2016/2020

..in voorbereiding..


Openbare ruimte:

Jaar /19992001

Voormalig landgoed in de buurt van Amersfoort.
Het Landgoed Schothorst. Schothorst ligt op dekzandhoogten en -laagten uit de laatste ijstijd, het Weichselien. De naam Schothorst is samengesteld uit de woorden 'schot' (een terrein dat door een houten omheining is afgesloten) en 'horst' (een zandige heuvel) en betekent dus een houten omheining op een zandige heuvel, waarschijnlijk omringd door lager gelegen natte gebieden. In 1780 werd het Landgoed Schothorst aangelegd, waar in het midden van de 19de eeuw het landhuis ‘Schothorst’ werd gebouwd. In de 20e eeuw ging het landgoed deel uitmaken van het Park Schothorst dat ook recreatieterreinen omvat.


Openbare ruimte:

Jaar 1983/1984

...


Openbare ruimte:

Jaar 1997/1999

...


Openbare ruimte:

Jaar 1997/2000

...


Openbare ruimte:

Jaar 1958/1959

...


Openbare ruimte:

Jaar 2016/2020

..in voorbereiding..


Openbare ruimte:

Jaar 1983/1985

...

Openbare ruimte:

Jaar 1999/2001

...


Openbare ruimte:

Jaar ..

Nederlands: De Stationsstraat in Spijkenisse is een doorgaande straat nabij het oude centrum van Spijkenisse. Zij dankt haar naam aan het voormalige tramstation dat er aan was gevestigd. Vóór 1903 was het een deel van de Voorweg. Van 1912-1953? liep een smalspoor over de Statsionsstraat (vanaf de Betonfabriek) waarover lorries reden met vracht voor verder vervoer met de tram. De straat werd in 1952-53 verbreed.
Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stationsstraat,_Spijkenisse


Openbare ruimte:

Jaar 1999/2002

Landgoed


Graaf Reinald I van Gelre bouwde rond 1300 het kasteel en een aantal huizen. Het was zijn bedoeling om Staverden uit te laten groeien tot een stad. Het is echter nooit meer geworden dan een kasteel met wat boerderijen.

Het kasteel werd door de hertogen van Gelre gebruikt als jachtslot. Sinds 1400 woonden er leenmannen op Staverden, die het kasteel voor de graaf moesten bewaren en verdedigen. In 1400 wordt Gaedert van Staverden als leenman van Kasteel Staverden genoemd. Zij hadden de verplichting om witte pauwen te houden. Met de veren van deze pauwen werden de helmen van de graaf versierd. Daarom wordt Kasteel Staverden wel de 'Witte Pauwenburcht' genoemd.

Einde negentiende eeuw herstelde de toenmalige eigenaar van het kasteel de traditie. De veren werden niet meer gebruikt voor de helmen, maar jaarlijks aangeboden aan de commissaris van de Koningin en vervolgens in de statenzaal van het provinciehuis gezet. Nog steeds zijn er witte pauwen op Staverden, en worden de veren ieder jaar aangeboden aan de commissaris van de Koning die vervolgens tweejaarlijks (elk even jaar) één witte pauwenveer uitreikt aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het cultuur- en natuurbehoud van Gelderland.

Het huis was in de twintigste eeuw in het bezit van Frederik Bernard s'Jacob, oud-burgemeester van Rotterdam en diens zoon Herman Theodoor s'Jacob. Zijn erfgenamen verkochten het landgoed met het kasteel in 1963 – na zijn overlijden in 1962 – aan Stichting Het Geldersch Landschap. Het kasteel is daarop jarenlang als recreatieoord en hotel/restaurant gebruikt, en vervolgens verhuurd aan particulieren. In 2016 is het na een faillissement terug gekocht van de Rabobank.

...


Openbare ruimte:

Jaar 1994/2001

...


Openbare ruimte:

Jaar 1983/1985

...


Openbare ruimte:

Jaar 1988/1989

...


Openbare ruimte:

Jaar 1987

..in voorbereiding..


Openbare ruimte:

Jaar 

...


Openbare ruimte:

Jaar 1959

...


Openbare ruimte:

Jaar 1986

...Openbare ruimte:

Jaar 2016

..in voorbereiding..


Openbare ruimte:

Jaar 1958

...


Openbare ruimte:

Jaar 1992

...


Openbare ruimte:

Jaar ..

...


Openbare ruimte:

Jaar 1986

...


Openbare ruimte:

Jaar 1988

....


In 1996 wordt voorgesteld de naam Tweede Havenslop opnieuw in te voeren.
In 1988 is de straatnaam 'Tweede Havenslop", het zijstraatje tussen Schoenexpress en Dansschool Wuyster, ingetrokken. Aangezien nog dijkwijlsgebruik wordt gemaakt van dit straatje, wordt aan de raad, volgens overgelegd concept-raadsvoorstel en - besluit voorgesteld deze straat weder te benomen als 'Tweede Havenslop"


Openbare ruimte:

Jaar 1986

De broer van de bekende Nederlander Gijsbert Karel  van Hogendorp was geboren in Heenvliet en was generaal onder Napoleon die hem ook in zijn testament rijkelijk beloonde


Openbare ruimte:

Jaar 1987

Wijk: De Haven


Openbare ruimte:

Jaar 2016

Wijk: De Haven

Een nog aan te leggen weg parallel aan de veerweg


1996 - Raadsvoorstel, Weg tussen Molendijk en Plaatweg te benoemen als "Veertig Morgenweg"


Openbare ruimte:

Jaar 1999

Velhorst is een landgoed en natuurgebied met daarop landhuis 'De Velhorst' in de gemeente Lochem, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het goed omvat verder vijf pachtboerderijen en heeft een totale oppervlakte van 318 ha. Tweeëntwintig verschillende elementen op het landgoed, waaronder het huis en de parkaanleg, zijn ingeschreven in het register van rijksmonumenten. Sinds 1972 is het eigendom van Natuurmonumenten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Velhorst


Openbare ruimte:

Jaar 1999

Venrode is een landgoed in de gemeente Boxtel.

Het 88 hectare grote landgoed is gelegen op een stuifzandrug die zich langs de westoever van de Dommel uitstrekt tussen de plaatsen Boxtel en Sint-Michielsgestel. Omstreeks 1900 werd dit stuifzand, waarin zich door uitstuiving een aantal vennen hadden gevormd, beplant met grove den. Geleidelijk aan heeft zich hier berken-eikenbos ontwikkeld.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Venrode


Openbare ruimte:

Jaar 2010

...


Openbare ruimte:

Jaar 1997

....


Openbare ruimte:

Jaar 1968

Het water 'De vier ambachten' mondt uit in 'Het Oostenrijk bij Biert en was één van de vier 'ambachten ' [vroegere rechtsgebieden] die daar op loosden.

Vanaf 1564 werd de Vierambachtenboezem gegraven om het water uit de Putse polders via windmolens naar de haven van Spijkenisse en vervolgens in de Oude Maas te lozen. Daarvóór werd dit polderwater op de Bernisse geloosd, maar die was inmiddels verland.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Spijkenisse


Openbare ruimte:

Jaar 1970

Sterrenbeeld Maagd.


Openbare ruimte:

Jaar 1958

....


Openbare ruimte:

Jaar 1979

....


Openbare ruimte:

Jaar ..

Waarschijnlijk heeft de naam te maken met de daaraan gelegen begraafplaats.


Openbare ruimte:

Jaar 1968

Waarschijnlijk heeft de naam te maken met de daaraan gelegen begraafplaats.


Openbare ruimte:

Jaar 1988

.... wilhelmina bladergroen..


Openbare ruimte:

Jaar 1988

Niet één, maar twee fris gekozen gemeenteraadsleden werden op 2 september 1919 als eerste vrouw wethouder. In Oostzaan bemachtigden bij de kort daarvoor gehouden raadsverkiezingen maar liefst twee vrouwen een zetel: een sociaal-democrate en de 52-jarige Willy Hofman-Poot namens de Liberale Unie. (wilhelmina Hofman-Poot)

Net als Suze Groeneweg eerder in Tweede Kamer waren de twee verkozen zonder dat ze zelf konden stemmen. Hofman-Poot nam 'met eenigen schroom' het woord en dankte tijdens haar eerste raadsvergadering de Oostzaanse mannen 'die den moed hadden met den ouden sleur te breken en die zoo verstandig waren nu eens hun keuze op een vrouw te vestigen'. Zelf hikte ze nog aan tegen haar gebrek aan ervaring ('veel zal ik moeten leeren'), maar toen zeven van de elf raadsleden haar verkozen tot een van de twee wethouders wilde ze toch niet weigeren.
Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/de-eerste-vrouwelijke-wethouders-mochten-besturen-maar-geen-paspoort-aanvragen~be3c628b/


Openbare ruimte:

Jaar 1996

Willem Plokker (1798-1857) was de schrijver van het boek “Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Voorne en Putten, benevens het eiland Rozenburg” uit 1851

Zie: https://books.google.nl/books/about/Geschied_en_aardrijkskundige_beschrijvin.html?id=9nlSAAAAcAAJ&redir_esc=y

....


Jaar 1988

..nog uitzoeken...


Openbare ruimte:

Jaar 2009

Op 12 januari 2009 heeft de Commissie Straatnamen als thema voorgesteld persoonsnamen te gebruiken van voormalige eigenaren van landerijen in de polder "Nieuwe Hongerlandt", alsmede bestuurders van het voormalige polderbestuur: 

Willem Hogenhoek, Leefde rond 1700. Hij was eigenaar van de op een kaart uit ± 1700 aangegeven grond percelen no. 2, 11, 13, 16 en 17

Bron: Gemeente Nissewaard

[?? mogelijk deze ??]
Juffrouw Pieternella van IJck, huisvrouw en gemachtigde van Ewout Blankert, heer van 's-Gravenambacht wonend te Rotterdam, verhuurt aan Willem Hogenhoek te Zuidland 10 gemeten 50 roeden en nog 4 gemeten 67 roeden, alles voor de tijd van vier jaar. Getuigen Jan Arens Roggebrood en Arie Leenderts Aandeweg.
Bron: https://proxy.archieven.nl/126/4B7771E2CF3F330CE053050011AC1609

Openbare ruimte:

Jaar 1959

..in voorbereiding..


Openbare ruimte:

Jaar 1962

.. in voorbereiding..


Jaar 1990

..nog uitzoeken...


Jaar 1965

..nog bijwerken...