Heerlijkheid Bernisse

Wat maar weinigen weten is dat de Heerlijkheid Bernisse niet hetzelfde is als de Heerlijkheid Heenvliet.
Volgens bronnen heeft er mogelijk ook een dorp Bernisse bestaan.

 

Op de website van Archieven.nl is onderstaande tekst ontleent:

Uit de thans gevonden documenten blijkt duidelijk dat Bernisse een heerlijkheid is geweest, welke oorspronkelijk niet bij de heerlijkheid Heenvliet behoorde.

„Den 25sten Aprille anno 1435 verlydt Floris van Kyfhouck alle dat goedt, dat heet Bernesse, ende gelegen es tusschen Heenvliet ende den Swartenwaele, met thienden ende met heerlyckheden, alzoo alst die Heeren van Voorne ende van Arckel gehadt ende beseten hebben tot eenen onversterflycken erffleen".
Hier vindt men evenmin melding gemaakt van de Heren van Heenvliet en bovendien blijkt hieruit, dat Bernesse nog zijn oorspronkelijke grootte had. Daarna schijnt het voorgoed overgegaan te zijn in handen van de Heren van Cruyningen als Heren van Heenvliet. Ook de formule der vermelding is geheel anders. „Den 17en May 1469 verlydt Heer Adriaen, Heere tot Cruyningen, bij doode van Heere Jan van Cruyningen zijn vader, een uitgors geheten Bernesse, gelegen tusschen Heenvliet ende Zwartenwale tot eenen onversterffelycken erffleene

 

bron: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=126&miaet=1&micode=122&minr=3092605&miview=inv2