B339 Visserdijk 1 Het Gulden spoor

Dit pand heeft ook dienst gedaan als cafe onder de namen:Het Gulden Spoor, Café van der Meer.

Over de vroegere huisnummers is nog een dispuut.. was het 72 of 73 ?

Zie ook: http://rijksmonumenten.nl/monument/9407/het-gulden-spoor/heenvliet/

Ca. 1820-1830

Weduwe van Jan Oversteeg † juli 1818, is Cornelia Helm † 4-1871.

Cornelia Helm hetrouwd in juni 1823 met Pieter van der Meer † 28-4-1871.

110-4760 Nadere toegang op inventarisnummer 4760 van toegang 110

Notariële akte Vaderlijk consent door Elias Helm weduwnaar van Geertje van der Zijde wonende Heenvliet tot het huwelijk van zijn dochter Kornelia Helm weduwe van Jan Oversteeg met Pieter van der Meer.
Aktenummer:54
Aktedatum: 17/06/1823
Aard van de akte: consent
Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 4760

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


1839

110-1402 Nadere toegang op inventarisnummer 1402 van toegang 110

Notariële akte Testament van Pieter van der Meer, kastelein te Heenvliet. Universeel erfgename is zijn vrouw Kornelia Helm. In marge: overleden te Heenvliet, 6-7-1856.
Aktenummer: 105
Aktedatum: 29/04/1839
Aard van de akte:testament
Naam notaris: Pieter van Andel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1402

1870 Testament

110-3048 Nadere toegang op inventarisnummer 3048 van toegang 110

Notariële akte Testament van Kornelia Helm, logementhoudster te Heenvliet, weduwe van resp. Jan Oversteeg en Pieter van der Meer. Haar huis en erf , ingericht als logement, kad. Heenvliet B 339 en 338 met nog twee percelen land in de Verdouwenhoek, kad. B 660 en 661, prelegateert zij aan haar zoon Pieter van der Meer, tapper te Heenvliet, tegen inbreng van f 5203. Aan haar dochter Elisabeth van der Meer, weduwe van Arnoldus van Walsum, winkelierster te Heenvliet, legateert zij het huis en erf kad. B 336 en 337, tegen inbreng van f 700. In marge: overleden 28-4-1871.
Aktenummer: 63
Aktedatum: 23/11/1870
Aard van de akte:testament
Naam notaris: Leendert Hogersdijk junior
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3048

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

1871 Pieter v.d.meer Jr erft 

110-3049 Nadere toegang op inventarisnummer 3049 van toegang 110

Notariële akte Erfgenamen van Kornelia Helm in leven weduwe van resp. Jan Oversteeg en Pieter van der Meer te Heenvliet, transporteren aan de mede-erfgenaam Pieter van der Meer als diens aandeel 1. een huis ingericht als logement an herberg aan de Markt te Heenvliet, kad. B 339, belast met f 1,50 per jaar tbv het Kapittel van Abbenbroek 2. een schuur en erf daar tegenover, kad. B 338 3. weiland in Verdouwenhoek aan de Welleweg, kad. B 660 en 661 Deze goederen zijn Kornelia Helm opgekomen van haar ouders Elias Helm en Geertje van der Zijden.
Aktenummer:46
Aktedatum: 05/07/1871
Aard van de akte: transport
Naam notaris: Leendert Hogersdijk junior
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3049


1766 Schuur vissersdijk 1 Jan Koenen

Jan Sanders wonende Hoogvliet, Hugo Sanders wonende Zwartewaal en Jan Dirks Koenen gehuwd met Geertrui Sanders wonende Heenvliet, zijnde Jan, Hugo en Geertrui Sanders kinderen en erfgenamen van David Sanders en Heinderijntje Bouwman echtelieden overleden Heenvliet. Zij hebben de boedel van hun ouders gescheiden en delen toe aan Jan 2 gemet 77 roe land onder Heenvliet in de Zuidhoek van de Ee gemeen in nr 26 en 27 zijnde leen van Heenvliet en voorts enig geld en losse goederen, aan Hugo enige losse goederen en voorts contante gelden en aan Jan Koenen de volgende huizen, landen en boomgaarden onder Heenvliet een huis en schuur op de Tol of Veerdam cohiernr 2 een schuur op de Vissersdijk nr 1, 228 roe boomgaard in de Kerkhoek nr 3, 1 gemet 157 roe boomgaard op nr 6, 7 gemet 17 roe weiland in de Gouwaarshoek nr 20, 5 gemet 91 roe weiland aldaar op 28, 2 gemet 192 roe weiland ald op 29, 1 gemet 9 roe wei in de Zuidhoek van de Ee op nr 26 en 89 roe wei vroon mede aldaar op 25.
Aktedatum: 23/06/1766
Aard van de akte:boedeldeling
Naam notaris: Jacob Villerius
Toegangsnummer: 110 Notarissen