B416 Stationsweg

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Minuutplans en Verzamelplans van het Kadaster Zuid-Holland, District Rotterdam, nummer toegang 4.KADOR-R, inventarisnummer 470

ca 1820-1832 Willem SmiT Kleermaker

Willem Smit, Kleermaker.

Willem Smit trouwde 5 september 1799 in Abbenbroek met Pleuntje Luijendijk, geboren 27- 7-1775 in Abbenbroek, overleden 24-5- 1838

Kadasternummer: B416 Artikel 149  Naar artikel 478, verkoop

In 1838 Willem Smit
Woont alleen nog met zijn dochter Catharina die voor de helft eigenaar is.
1847 Willem Smit Willem Smit heeft een testament gemaakt waarin hij zijn bed enz. nalaat aan zijn inwonende dochter Catharina.

1860 Verkoop aan cornelis PIlle

110-3018 Nadere toegang op inventarisnummer 3018 van toegang 110

Notariële akte Willem Smit, in leven bode van Heenvliet, en zijn vrouw Pleuntje Luijendijk overleden aldaar resp. 13-8-1860 en 24-5-1838. Hun kinderen/erfgenamen zijn: - Katharina Smit, meerderjarig en ongehuwd wonend te Heenvliet - Geertrui Smit, gehuwd met Kornelis Pille, bouwman te Heenvliet - Arie Smit, arbeider te Heenvliet - Jacob Smit, tolgaarder te Heenvliet - Jan Smit, magazijnmeester bij het Groot Militair Hospitaal te Utrecht - Johanna Smit, gehuwd met Hendrik Gerrit Verhagen, employé bij het magazijn van oorlog te Naarden - Jacomijntje Smit, gehuwd met Barend Sjouw, arbeider te Heenvliet - Pieter Smit, melkboer te Heenvliet Zij veilen een huis en erf te Heenvliet, kad. B 416 Bij onmiddellijk volgende afslag op f 4000 gemijnd door Willem Hoepel, kleermaker te Heenvliet, namens Kornelis Pille voornoemd.
Datum: 24/10/1860
Rol: Genoemd
Aktenummer: 52
Aktedatum: 24/10/1860
Aard van de akte:veiling
Naam notaris: Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 3018

Bron: Streekarchief VPR

1862 Verkoop

Kadasternummer: B416 Artikel 478-1  van Artikel 149 naar artikel 363-4

Willem Smit , Bode voor 1/2

Cartharina Smit, merderjarige, voor 1/2

1871 Terugname van Eigendom ?

Kadasternummer:B 416 Artikel 363-4  van artikel 478-1 naar artikel 876-1

Cornelis Pille, Bouwman

1871 Verkoop Wed. Cornelis Pille, Geertrui Smit

Kadasternummer: B416 artikel 876-1  van Artikel 363-4 Naar artikel 877

 

1885 Vernieuwing schuur en hermeting oppervlakte

Eigenaar: Willem Pille

Kadasternummer: B416 Artikel: 877  van Artkel 876-1 naar Artikel 877-12

1915 Verkoop aan hun zoon Willem Pille

1915 Willem Pille Willem Pille (Melkboer getrouwd met Janneke de Man) verkopen hun huis aan hun zoon (met dezelfde voornaam) Willem Pille. Hij krijgt kost en inwoning.

1922 Overlijden Willem pille

1922 Willem Pille overleden Weduwnaar van Jannetje de Man. bron: Bevolkingsregisters 1910-1930 [1021-1029 Bevolkjingsregisters, 1826-1938.21 delen]
Bron: http://www.streekarchiefvpr.nl/pages/nl/zoeken-in-collecties/bladeren-doorscans.php?mivast=126&mizig=210&miadt=126&miaet=1&micode=087&minr=3052153&miview=inv2 Hij laat het huis na aan de Mooldijk 13 [=nu Stationsweg 10]. Het kadasternummer wijzigt van B 416 in B 2077.

1922 Johannes van Strien Zij veilen een huis en erf te Heenvliet aan de Mooldijk nr. 13, kad. B 2077. Bij afslag op f 1300 gemijnd voor Johannes van Strien

1922 kadasternummer wijziging VAN B416 IN B2077