Leuke akten Heenvliet

1812
Johannes Lamaison van Heenvliet, wonend aldaar in huis nr. 38, veilt de pacht van zijn tienden.
1. het oosteinde van de Haaije; pachter Pieter Boeter, arbeider te Heenvliet
2. het westeinde van de Haaije; pachter Maarten Stougje, bouwman te Abbenbroek
3. het Moertje; pachter Pieter van der Linden, eigenaar te Abbenbroek
4. de tienden aldaar in het Moertje in de Hooistal over de grondhoek, nu genaamd de Lage Kreek, pachter Barend Schouten, bouwman in Nieuwenhoorn
5. de Tussenhoek; pachter Arie Ruighaver, voerman onder Zwartewaal
6. de Hooistal; dezelfde
7. het westeinde van Oud-Hellevoet; pachter Leendert Emmerzaal, arbeider in Briels Nieuwland
8. het oosteinde van Oud-Hellevoet; dezelfde
9. idem ten noordwesten van de Hollemare; pachter Leendert Poldervaart, arbeider in Briels Nieuwland
10. het oude bedijkte Nieuwland; pachter Pieter Oversteeg, wagenmaker te Heenvliet
11. het oosterse Nieuwland; pachter Kornelis de Gilde, bouwman onder Zwartewaal
12. de gorzen langs de Bernisse tot het scheid van Abbenbroek; pachter Kornelis Speelpenning, bouwman te Heenvliet

13. de Vier Hoeken Binnen; pachter Jan Veerman, winkelier te Heenvliet
14. de Vier Hoeken Buiten; pachter Kornelis van Kempen, bouwman te Heenvliet
15. De Zonnewaardse Hoek; pachter Meindert Rietdijk, eigenaar te Heenvliet
16. de Verdoenhoek; pachter Pieter Rietdijk, arbeider te Heenvliet
17. de Kerkhoek; pachter Kornelis van Kempen vnd
18. de Gouwaarshoek; dezelfde
19 het oude schoutambt in de Gouwaarshoek; pachter Pieter Rietdijk vnd
20. de zuidhoek van de Ee; dezelfde
21. de westhoek van de Ee; pachter Jacob Lobs, bouwman te Zwartewaal
22. Commewaard; pachter Willem Geilvoet, arbeider te Heenvliet
23. Zuigershil; pachter Leendert de Klerk, arbeider te Heenvliet
24. de Oude Haaije; pachter Witte Speelpenning, arbeider te Heenvliet
25. Abbewerve; pachter Arie van der Hoeven, bouwman te Nieuwenhoorn
26. het zuidwesteinde van de Lammerlandse Hoek langs de achterweg; pachter Willem Geilvoet vnd
27. het noordoosteinde van dezelfde hoek langs de achterdijk; pachter Kornelis Speelpenning vnd
28. de Ossenhoek; pachter Hendrik Berkel, arbeider te Heenvliet
29. de Drie Hillen; dezelfde
30. de Vier Hoeken over de Konijndijk; pachter Kornelis Speelpenning vnd
31. het oosteinde van de Bernisse; pachter Jacob Lobs vnd
32. het westeinde van de Bernisse; pachter Kornelis de Gilde vnd
33. de vlastienden buiten; pachter Halling Thijs Scheigrond, bouwman te Nieuwenhoorn. Borgen (voorzover ze zelf niet pachtten): Leendert Stougie, bouwman te Abbenbroek, Arie Jans Lieve, bouwman te Abbenbroek, Jacobus Olivier, bouwman te Abbenbroek, Frans Quispel, eigenaar te Geervliet, Willem Hollaar, bouwman onder Heenvliet, Teunis de Valois, bouwman onder Heenvliet, Jacob van Kempen, arbeider te Heenvliet, Elias Helm, timmermansbaas te Heenvliet, Arie Groenendijk, bouwman te Zwartewaal

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

Met het inwerkingtreden op 1 januari 1909 van de Tiendwet 1907 verviel in Nederland de tiendplichtigheid


 

77 Mr. Johan van der Burgh transporteert aan Dirck Boshuysse, chirurgijn, een huis en schuur in de Ring van het Marktveld, belend: o. het huis van Gerrit Jansz van der Bije en w. het huis van Cornelis Arentsz Rooster, en de chirurgijnswinkel met de gereedschappen, instrumenten, medicijnen, potten en flessen, samen voor 860 g., betaald met 435 g. contant en de overige 425 g. uiterlijk over vier weken, waarvoor het gekochte verbonden blijft. De chirurgijnswinkel is met het oog op de 40e penning gesteld op 200 g.


 

389 Jaaptien Arens, wed. van Ary van Willegen, transporteert aan Filp Filpse Vermaat een huis en erf aan de noordzijde van het Marktveld, belend: o. Cornelis Imantse Bakker met zijn huis, w. de heer van Heenvliet met zijn huis,voor 575 car. g. en een kromstevenschuit met toebehoren, genaamd een Poon, met het veer van Heenvliet op Rotterdam en elders en een bierstal voor 2025 car. g., samen 2600 g. contant. (Moet zijn een Poon!!)


 

690 Abram Nieuwlant transporteert aan de diaconiearmen van Heenvliet een woning, schuur, bakkeet enz., genaamd het Oeyevaarsnest of Hogewoning, aan de Konijndijk, belend: n. de stee van Dirk Villerius, met 1 gem. 77 r. land in Verdoenhoek nr. 4 (moet ws. nr. 40 zijn) en nog 65 r. in de Coomewaert nr. 24 met de dijk, voor 265 g. contant. Het huis enz. is op 20-1-1727 genaast door Pieter Nieuwlant, die op 14-4-1727 afstand heeft gedaan.


 

742 Pieter Nesker, notaris en eerste klerk ter secretarie van ‘s-Gravenhage, in opdracht van de burgemeesteren van ‘s Gravenhage als executeurs van het testament van jhr. Jacob Fredrik van Beyeren van Schagen, in zijn leven heer van Heenvliet enz., transporteert aan Johanna van Breugele, vrijvrouwe van Heenvliet, wed. van Abram Douglas, eerste raad en directeur-generaal van Nederlands India, 4 gem. 122 r. land in de Vierhoeken binnen nr. 5, genaamd Blicksteyn, te leen gehouden van het huis van Heenvliet, gekocht door Dirk Villerius voor 225 g., 4 gem. 32 r. aldaar in nr. 23, gekocht door Davit Sanderse voor 300 g., 4 gem. 172 r. in nr. 24, gekocht door Davit Sanderse voor 310 g., 1 gem. 270 r. in Gouwershoek nr. 5, belast met 6 g. per jaar t.b.v. de armen van Heenvliet, en nog 279 r. aldaar in nr. 2, gekocht door Dirk Villerius voor 150 g., 3 gem. 249 g., genaamd de Molegors gelegen langs de Bernisse, gekocht door Frans Speelpenning voor 850 g., 4 gem. 121 r. aan het voors. strekkende tot Scheyt van Abbenbroek, gekocht door Frans Speelpenning voor 115 g., een huis en erf op de hoek van de Molendijk, belend: z. het Marktveld, zijnde de herberg, n. het Marktveld, o. de Molendijk, z. en w. het huis van Pleun van Vliet, gekocht door Ary Dijkgraaff voor 400 g., 109 r. griend in de Haye buiten nr. 1, gekocht door Mr. Cornelis Boon van Engeland voor 36 g., waarvan alle kopers afstand gedaan hebben t.b.v de Johanna van Breugele, vrouw van Heenvliet, (‘voor de eyge koop’?), voor 3537 g. 5 st. 8 p. 29-11-1730


 

986   Claas Mosterdijk transporteert aan Dirk Villerius een huis, schuur en erf in Heenvliet aan de Kerkstraat, van ouds genaamd het Neerdorp, op nr. 52 voor 100 g. en een ducaat speldegeld.

(Speldegeld was een soort extraatje bij een koop , speciaal voor de vrouwen)

6-11-1742

1279 Dirk Villerius, armmeester van de Heiligegeestarmen van Heenvliet, mede voor Wijnand de Gruyter, armmeester van Abbenbroek, transporteert aan Klaas Oudijk een huis en schuur, van oud genaamd het Molenhuys, staande aan het eind van de Molendijk op nr. 47, belast met ‘kapoene- en wervegelt’ voor een schuldbrief van 200 g.

13-5-1763


1483 Dirk Overweel, schepen van Heenvliet, transporteert voor 562 g. 10 st. contant aan Willem Kapel een huis, schuur en erf beneden de Molendijk, genaamd het Vrouwenhoff, op nr. 44, in percelen verhuurd tot 1-5-1779, samen voor 64 g. per jaar. Bij het erf mag nooit getrokken worden het uitpad, dat de verkoper heeft voor de daaraanliggende tuin en dat buiten de verkoop is gebleven, liggende langs de sloot van de tuin van het Huis van Heenvliet, strekkende het verkochte huis noordwaarts tot de sloot of heining van de tuin van de wed. Villerius

26-3-1779


1494     De baljuw,, voor Jan Nobel, transporteert aan Hendrik Berkel, won. onder Heenvliet, een huis en schuur aan de Rijswaardse dijk nr. 69, van ouds genaamd het Hondshol, 38 r. boomgaard er achter in Derryvliet nr. 1 en 2 gem. 168 r. weiland in Abbewerve nr. 3, samen voor 735 g., waarvan de koper zal korten 350 g. t.b.v. Cornelis Preuyt volgens hypotheekbrief van 25-4-1760, die koper tot zijn last neemt. Huis en schuur zijn nog belast met 3 g. 4 st. kapoengeld per jaar t.b.v de heer van Heenvliet.

12-6-1779


1582     Jan Jacob Villerius en Hendrik Kruyne, pp. als bovenvermeld fol. 122, transporteren aan Pieter Graafland, heer van Heenvliet, 4 gem. 122 r. bos in de Vierhoeken binnen nr. 5, genaamd de Lagebank, voor 600 g., een huis en schuur in Heenvliet op de hoek van de Molendijk op nr. 35, genaamd den Orangeboom, voor 1000 g., samen met de rantsoenpenningen 1680 g. (opcenten op heffingen genoten door de kerk)

23-5-1785


2120     Pieter Graafland Pietersz, won. te Amsterdam, verklaart voor notaris Jonathan Baak aldaar aan zijn zuster jkvr. Cornelia Graafland, oud 24 jaar, won. te Heenvliet, verkregen hebbende brieven van Venia Aetatis of suppletie van haar ouderdom op 9-9-1806, te hebben verkocht zijn helft in de heerlijkheid Heenvliet met alle prerogatieven, hoge, lage en middelbare jurisdictieën, jaarschotten, tappersaccijnsen, tollen en passeergelden, veren, recognitiën, droge en natte dijken, vronen, werven, hofjes, grove en smalle korentienden, het recht van maalderijen en de wind, visserijen, zo in de polder als in de Maas, vogelarijen, zwanendriften, gorsingen, grienden, rietvelden en aanwassen en zijn helft van het Huis te Heenvliet, bestaande in een groot ‘Heeren huysinge’, stal, koetshuis en tuinmanshuis, staande in Heenvliet, thans kohiernr. 38, met de tuinen en boomgaarden samen groot 6 gem. 79 r. in de Vierhoeken binnen nrs. 1, 2, 3, 4 en 25 en zijn helft in een huis en schuur op de hoek van de Molendijk nr. [niet ingevuld], genaamd Het Wapen van Heenvliet, de helft van twee nationale schuldbrieven, twee nationale losrenten, een obligatie van 1000 g. op de plantage van Francois Willen Schat, genaamd de Goudmijn, Schastenburg en Ostage, in de kolonie Suriname, voor de lasten, die op het bezit rusten o.a. een schuldbrief van 17.000 g. van 17 11 1786 t.b.v. Jan Blok te Rotterdam, een schuldbrief van 3000 g. van 13-9-17... t.b.v. Mr. Willem Hooyer te Brielle, een schuldbrief van 22.000 g. van 19-5-1788 t.b.v. Alida Margaretha Beeldsnijder, wed. Alderwerelt, in ‘s Gravenhage, een schuldbrief van 5500 g. van 26-4-17... t.b.v. Jan Jacob Villerius te Heenvliet. Bovendien zal de jonkvrouw haar broer 9000 g. moeten betalen in drie termijnen van drie maanden. Voorn. Pieter Graafland Pietersz machtigt Jan Jacob Villerius, baljuw van Heenvliet, om zijn hierboven beschreven helft te transporteren aan zijn zuster

27-10-1806


 

Overlijdensakte van echtgenote van dhr. Lamaison van Heenvliet
..Heer van Geervliet in plaats van Heer van Heenvliet...

..Kolewijkspolder

En ook niet..

.. Kolewijnspolder

Koolwijks polder volgens:

Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelfder onderhoorigheden.

Door J.J. Gosselin  1826

Rumoerige tijden in Nederland !

Patriotten waren burgers in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die aan het einde van de 18e eeuw democratisering wilden stimuleren en aan het absolutisme van een falende stadhouder Willem V een halt wilden toeroepen. De patriotten - vaak uit christelijke, maar ook uit seculiere verlichte kringen - waren beïnvloed door de ideeën van Jean Jacques Rousseau over de volkssoevereiniteit en algemene wil. De patriotten wilden dat niet de stadhouder, maar de burgers hun burgemeesters en bestuurders kozen en dat de vroedschappen een afspiegeling vormden van de bevolking. Dat katholieken en doopsgezinden in geen enkel bestuur zaten, was voor hen onverteerbaar.


 

Notariele akte:

De nts heeft zich op verzoek van de heren Kuijper, van Dam en Smeer cargadoors te Rotterdam begeven aan boord van het schip de Aurora schipper Hendrik Norman onder russische vlag thans liggende ter rede voor den Briel en hem aangezegd dat het hem niet onbekend is dat de voornoemde cargadoors op 20/02/1815 op order van de heren Dangell en Weigelt kooplieden te Bayonne het schip hebben bevracht om te varen naar Bayonne en daar beladen te worden en te zeilen naar Holland of de Oostzee. Het schip is door tegenwind opgehouden in den Briel, doch zij hebben vernomen dat hoewel de wind de laatste dagen gunstig was hij niet is vertrokken. De schipper antwoordde dat volgens de kranten de toestand in Frankrijk geheel veranderd is en dat de koning zijn land heeft moeten verlaten en dat het voor hem te gevaarlijk was om naar Frankrijk te vertrekken.
7-4-1815


 

Notariële akte:   
Abraham Naaierboer, Kornelis van der Nol, Nicolaas Langstraat, gerechtsbode van Brielle, Leendert Hendriks Smit en Rink Hanse, beiden gerechtsdienaars van Brielle, verklaren ten verzoeke van Jacob Frederik baron van Schagen etc., baljuw van Brielle en Voorne, dat zij de schuit van Pieter Korse hebben onderzocht op vermoeden van fraude. Arie Kornelis Schult en Kornelis Schult, marktschippers van Brielle op Rotterdam, hebben hierop een opstootje uitgelokt en zich zeer vijandig gedragen.
05/12/1690


 

Notatiele akte:
Maria Francoise Fagel te Brielle, weduwe van burgemeester Johan Cobmoijer, machtigt Adriaan van der Beek, bode van Baljuw en Leenmannen van Voorne namens haar te compareren voor het stadsbestuur van Brielle ivm de liberale gift gearresteerd door de Staten op 12-9-1747. Namens haar moet hij verklaren dat zij over haar daarvoor in aanmerking komende bezittingen tenminste 2 % zal bijdragen en een door haar aan Van der Beek ter hand te stellen som geld in de daartoe gereedstaande kist deponeren. Getuigen Jacobus van der Beek en Dirk van Willigen.
25/10/1747  [zie verklaring hieronder]


 

Isaak van Aken, schout-civiel van Dirksland, heeft op 5-6 iemand gearresteerd op beschuldiging van incestueus overspel en is voornemens hem te Dirksland te brengen voor de 'mannen van beschikte'. Het wordt dan een civiele zaak, waarvoor maximaal een boete van f 10 kan worden opgelegd. W van Nieuwenhoven doet van Aken namens de baljuw insinueren de verdachte binnen 24 uur over te dragen, opdat hij voor een criminele vierschaar kan worden gebracht. Van Aken verzoekt copie van deze akte en zegt: 'Ik hoor en zie'.

07/06/1690


 

Mr Willem van Assendelft burgemeester van den Haag en thesaurier-generaal van de Domeinen verpacht zijn koren- en smaltienden Onder Klein Oosterland het 3e blok van de Kruisweg langs Bollaarsdijk geheten Hiepe lest in gebruik bij Eeuwout Wildenboer en nu Nikolaas Langestraat om 76 gld. Borg Nikolaas Honig. het 4e blok van de Kruisweg tot de Heindijk toe, geheten Ommeloop, lest in gebruik bij Ary van Putten en nu Jakob Bouwens om 53 gld. Borgen Ary Arends van der Poel de Jong en Willem van Hulst. Onder Groot-Oosterland het 6e blok van de Scheydilve die door de plas loopt geheten Adderhoek lest in gebruik bij Willem Jochems van Hulst en nu dezelfde om 170 gld. Borgen Doen Leenderts Rietdijk en Aren Dirks Schipper. het 7e blok als boven van de Scheydilve tot Klaas Jans Wollebrands weg of Polderhoek lest in gebruik bij Willem Jochems van Hulst en nu Ary van Putten voor de heer de Goey om 112 gld. Borgen Ary van Putten en Jasper Kwak. het 8e blok als voren genaamd Schijtweek lest in gebruik bij Jan Laay en nu Ary van Putten voor de heer de Goey om 169 gld. Borgen als voren Onder Rugge in t Zuurland het Zuyerland bij de Kruisweg die door t Zuurland loopt geheten de Ommeloop lest in gebruik bij Klaas Hollaar en nu Nikolaas Langestraat om 126 gld. Borgen als voren. het 3e blok genaamd de andere helft van het Woudeken nu 't Lagewoud lest in gebruik bij Nikolaas Langestraat en nu Dirk Leenderts van Bergen om 106 gld. Borgen Heiman Blok en Floris van Toledo. het 5e blok tussen de Ruygendijk en Schrijversdijk zijnde de Kerkhoek lest in gebruik bij Jakob Vermeer en Klaas Hollaar om 169 gld. Borgen Ary Luyendijk en Pieter Leenderts van der Hoeven. De derrietienden in de stede veste geen geld gegolden. Onder Oostvoorne het 1e blok tussen de Konneweg en de Westlandsedijk geheten de Oudenrugh lest in gebruik bij Klaas Hollaar en nu Jan Laay om 217 gld. Borgen Dirk Dekhuysen en Jasper Kwak. het 2e blok geheten Aalbregtshoek lest in gebruik bij Nikolaas Langestraat en
Vervolg akte:     
    
uwendijk en de tienden van de Heyndijk geen geld mogen gelden. Onder Oud Rockanje het blok aan de noordzijde van de voorsz. polder geheten Kerkhoek lest in gebruik bij Jan 't Manneke om 112 gld. Borgen als voren. Getuigen Nicolaas Hnig en Jan Bergman stadsboden.
Aktedatum:     11/07/1729
Aard van de akte:     pachtovereenkomst.


 

Testament van Jan Niemand, blekersknecht te Brielle, ziek te bed liggend. Aan de RK parochie legateert hij voor zijn zieleheil f 50. Verder aan Katharina Mertz, weduwe van Frederik Baumler, bleekster te Brielle, f 350, waarmee zij ook de begrafenis moet betalen. Universeel erfgenaam is zijn broer Antonie Niemand wonend te Lutten bij Oldenburg in Duitsland. Getuigen Jan de Baan, smid, Jan Reinhardt, koopman, Jan Wuister, winkelier, en Franciscus Mattron, opzichter van de jacht, allen te Brielle.  [red.:Niemand is overleden !!]
Aktenummer: 392
Aktedatum: 29/10/1825
Aard van de akte:     testament


 

110-1180 Nadere toegang op inventarisnummer 1180 van toegang 110     
Notariële akte:    Uit naam van Jan Arent Roelof, horlogemaker te Brielle, vervoegt de notaris zich ten huize van Abraham Ganguillet, mede horlogemaker te Brielle. Deze heeft tegenover de Brielse pruikenmaker Josef de Nijs beweert dat insinuant de week daarvoor in een gezelschap in Heenvliet in een herberg was geweest, waar men een raam heeft opengedaan en luidkeels Vivat de Fransen heeft geroepen. Het hele dorp was daardoor in rep en roer. De notaris moet van de Nijs eisen dat hij de bron van dit gerucht noemt. Geïnsinueerde antwoordt dat hij nergens van weet en zich met dergelijke zaken niet inlaat. Getuigen Gerrit Kwak en Kornelis van 't Wout.
Aktedatum: 05/03/1793
Aard van de akte:     insinuatie / Naam notaris: Johannes Brouwer / Toegangsnummer:     110 Notarissen Inventarisnummer: 1180


 

110-3017 Nadere toegang op inventarisnummer 3017 van toegang 110     
Notariële akte:
Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Dina Waardenburg (nu gehuwd met Kornelis Willem Stans, timmerman te Heenvliet) en haar aldaar overleden eerste man Arie Langstraat Leendertsz. Er is uit dit huwelijk een minderjarig kind Arentje Sanderina Langstraat. Staat van de boedel als in voorgaande inventaris. Deelbaar saldo is 66 cent, waarvan een vierde deel voor het kind (sic).
Aktenummer: 25
Aktedatum: 19/05/1859
Aard van de akte:     boedelscheiding
Naam notaris: Marinus Leonardus van den Tol /Toegangsnummer: 110 Notarissen /Inventarisnummer: 3017


 

Bastiaan Pieter van der Wilt, koopman te Heenvliet, bekent aan Adriana Katrijntje van der Linden te Poortugaal een schuld van f 2500. Hij verleent hypotheek op het hotel / café met erf te Heenvliet aan de Markt nr. 26, genaamd De Gouden Leeuw, met vrije uitgang naar de Mooldijk, kad. B 411.
Aktenummer: 44
Aktedatum: 01/05/1922

 

 

 

 


 

110-0333 -     
Notariële akte    Vertegenwoordigers van de gemeenten Abbenbroek, Brielle, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Hellevoetsluis, HoogvlietNieuw Helvoet, Oostvoorne, Oudenhoorn Pernis, PoortugaalRockanje, Rhoon, Rozenburg, Spijkenisse, Vierpolders, Zuidland en Zwartewaal richten een NV op onder de naam Eliectriciteits Maatschappij Voorne en Putten, gevestigd te Brielle. Volgen de statuten. Er is een gezamenlijk kapitaal van f 250 000 in aandelen onder de deelnemende gemeenten verdeeld. Inliggend goedkeuring bij KB van 14-7-1920
Datum:     28/07/1920
Rol:     Genoemd
Aktenummer: 443
Aktedatum: 28/07/1920
Aard van de akte:     vennootschap
Naam notaris: Leendert Pieter van den Blink


 

110-0230 Nadere toegang op inventarisnummer 0230 van toegang 110     
Notariële akte    Voortzetting van de inventarisatie van de nalatenschap van Kornelis Kwak op de Olyphant te Nieuwesluis. In de brandkast aanwezige schuldbekentenissen. Verder de eigendomsbewijzen van onroerende goederen: onder Zwartewaal nrs. 285 t/m 289 en 263, 334 t/m 337, 493, 719 t/m 724, 733, 734, 709 t/m 713, 332, 333, 676, 735, 715, 457, 898, , 399, 808, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 30, 8 t/m 13, 21bis, 22, 24, 25, 1049, 1050 onder Heenvliet: B 874bis, 875, 1026, 1027, 485, 486, 506, 563, 564, 565. 616, 836, 837, 838, 594, 595, 596, 866, 867, 868 , 1082, 142 t/m 148, 149bis, 150 t/m 155, 159, 160, 161, 109, 110, 111, 122 t/m 141, 1080, 156, 157, 158, 1147, 1148, 893, 894, 895, 1224 t/m 1237, , 1, 921, 921bis, de helft in 24 t/m 33 (wederhelft behoort toe aan Jannetje Smit, echtgenote van Arie Hoorweg), 24 t/m 33, 939 , 940, 1635, 1636, 1628, 1629, 162, 163, 488, 489, 1407, 1410, 1656, 1657, 2027, 2028, 2030, 2033, 2074, deel van 2075, 1880, 896, 897, 932, 933, 934, 937, 938, A 142, 143, 378, 380, 381, 5882 t/m 585, 592, 594, 597, 601 t/m 604, 638, 639, 419, 586, 587, 589, 590, 591, 598bis, 599, 600 bis, 254, 920, 922 t/m 930, 607. 608. 906, 909 t/m 918, 950 t/m 954, , 86, 91, 1067 t/m 1071, 284 en 285 (erfpachtgrond), 608, 6-9, 610, 332, 333, 345, 341, 337, 375, 296 onder Vierpolders B 522 t/m 531, 573, 574 en de helft in 442bis, 443bis en 497 t/m 521 (wederhelft behoort toe aan Jean de Rouville), delen van 963, 957, 1130 en 1144, delen van 956, 958, 1140 en 1142, onder Spijkenisse: D 13 en 27, 142, 143, 149 t/m 155, 142, 143, 466 C 74, 75, 76, 77 Verder 1/4e deel 61/72e van de ambachtsheerlijkheid van Oudenhoorn en de gehele ambachtsheerlijkheid van Zwartewaal. Ook het visrecht in de Bernisse kad. Geervliet 253 Verder nog enige effecten en nabetaalde vorderingen
Datum:     30/09/1886
Rol: Genoemd
Aktenummer: 231
Aktedatum: 30/09/1886
Aard van de akte:     inventaris
Naam notaris: Antonie Hermans
Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 0230


Deel van testament van Kornelis Kwak 1886

....aan genoemde huishoudster Maartje Verschoor alle huisraad, schilderijen, boeken, wijnen, bedlinnen, enig zilverwerk en zijn huiskat Mieke. Verder zijn plezierrijtuigen en twee paarden naar keuze.. Voorts het vruchtgebruik van zijn huis met stallen etc. kad. Heenvliet B 1971, 1974, 1975, 1976, 1977 en 2055, met het recht van vrij uitzciht over de Oudedijk. Tot slot een jaarlijkse uitkering van f 10 000. Op al deze legaten na, die eerdere legaten vervangen, blijven zijn eerdere testamenten geldig.

 

De begraafplaats aan de Welleweg is kennelijk in 1881 aangelegd.

Klaas Schelling Azn gepatenteerd winkelier, inlandskramer met een overdekte kraam, de markten frekwenterende met paard en wagen en met een pak rond ventende wonende Oud Beijerland verkoopt in het openbaar 100 ellen zwart en asgrauw bombazijn, 50 ellen zwart linnen, 100 ellen onderscheidene soorten katoen etc. tot een totaal bedrag van 250 gld 84½ ct. Getuigen Stephanus Bodde burgemeester van en wonende Abbenbroek en Willem Smit bode wonende Heenvliet.
Aktenummer: 1
Aktedatum:06/01/1826

110-1250 Nadere toegang op inventarisnummer 1250 van toegang 110
Notariële akte Comapereren enerzijds Kornelis van Prooien, meerderjarige jongeman wonend ten huize van zijn vader Leendert van Prooien, bouwman onder Heenvliet, huis nr. 82, en anderzijds Johannes Siliakus, zoon van Pieter Siliakus en Magdalena Kroes. Hij is geboren in Den Haag op 24-1/1788, meet 1,71 m, heeft lichtbruin haar en wenkbrauwen, een rond voorhoofd, blauwe ogen, een opgeschorte neus, een middelmatige mond, kleine kin, langwerpig rond gelaat en een bleke kleur. Hij is passementwerker in Den Haag en ongehuwd. Zij komen overeen dat tweede comparant de dienstplicht van eerste comparant zal waarnemen en hiervoor 105 francs ineens en wekelijks f 3 zal ontvangen. Na volbrenging van de gehele dienstplicht krijgt hij dan nog f 2550. Mocht eerste comparant vrij loten dan ontvangt tweede comparant toch nog 420 francs. Tweede comparant kiest domicilie in De Gouden Leeuw te Brielle, wijk 1 nr. 10, toebehorend aan en bewoond door de heet Welp.
Aktenummer:128
Aktedatum:16/12/1811
Aard van de akte:plaatsvervanging
Naam notaris: Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1250


110-1222 Nadere toegang op inventarisnummer 1222 van toegang 110

Notariële akte Jacob Swaaneveld, Steven Swaaneveld en Jacob Zevenbergen bouwlieden wonende
Geervliet. Zij hebben zich met Jan Jacobs Kloppert nts wonende Heenvliet gesteld als solidaire
borg voor Jacob Jans Kloppert particulier wonende Heenvliet als in huur aangenomen hebbende van
Johannes Lamaison van Heenvliet wonende ald en van Dirk Pruijt ontvanger der directe belastingen
van de gemeente Geervliet wonende ald de laatste als mondeling lasthebber van Mr Paulus Gevaerts
heer van Geervliet wonende Dordrecht het recht van het veer of passagegeld over de brug en
draaiboom liggende over de Bernisse tussen de steden Heenvliet en Geervliet voor 3
achtereenvolgende jaren sedert 01/05/1821 tot en met 30/04/1824 vlgs onderhands huurcontract op 23/02/1821. Zij willen dit recht nu verpachten. De nts heeft zich begeven in de herberg van
Heenvliet alwaar het Goude spoor uithangt bewoond door Cornelia Helm herbergierster weduwe van
Jan Oversteeg. Er wordt geboden 320 gld en dadelijk opgehangen op 500 gld per jr en afgeslagen
op 360 gld per jaar opgehouden en mitsdien niet verhuurd. Getuigen Frans van der Bilt
particulier en Jan van Ensbergen veldwachter beiden wonende Heenvliet.
Aktenummer: 95
Aktedatum: 04/04/1822
Aard van de akte: verhuur
Naam notaris: H.M. van Andel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:1222


1824


1914


1843

Het 'Vrouwenhof'stond waarschijnlijk op  de plaats waar nu het huis van Dick Klok staat en waar voorheen 2 kleine huisjes stonden.