Straatnamen Spijkenisse A-Gal

..Voornamelijk wegen genoemd naar niet algemeen bekende namen van personen e.a.

1 2 3 4
A M de Jongstraat A van Bronckhorstl. A Versluys-Poelmanst A. Diepenbrockstraat
Aagje Dekenstraat Aak Aaldijk Adriaan Prinslaan
Adriaan vd Veldepad Agatha Christiestraat Alantdonk Albert Verweystraat
Alcorstraat Aldebaranstraat Anne Frankstraat Annie van Hattemstr.
Anth. van de Nootstr. Arnout van Westenrijk B de Roijstraat Bachbaan
Bark Belle van Zuylenstr Bep Vuykstraat Berenkreek
Beerenplaat Betje Wolffstraat Beurtschipper Bizetstraat
Boekesteynlaan Bohrweg Botter Boyleweg
Carel Fabritiuspad Carmenstraat. Carrie van Bruggenstr. Carry Pothuis-Smitstr.
Catharina v Renneshof Chopinstraat Christiaan Huygensl Coelhorstlaan
Copernicuslaan Corona Coronaplein Curieweg
D C Meesstraat D Losstraat D Schellincxstraat Da Costastraat
Dallelaan de Repelaer De Ritte de Wetering
Deimospad Denebstraat Disselvoorde Dopplerweg
Drogendijk E van Dintelstraat Edisonweg Eerste Heulbrugstr.
Einsteinweg Ekensteinlaan Elementenweg Else Mauhsstraat
Else van der Banstr. Emmy Belinfantestr. Etty Hillesumstraat Exatenlaan
Falernogaard Faradayweg Fauréstraat Fermiweg
Florianusstraat Francoise Le Poolestraat Frans Halsstraat Fregat
G H Breitnerpad Gaddijk Galileilaan Galvaniweg

aanvullingen

Ambachtstraat C. Kouterstraat Akkerdonk Beb Vuykstraat

Niet beschreven

- - - -
't Plateau Aardbeiengaard Abrikozengaard Acaciastraat
Accordeonpad Achterstraat Appelgaard Berkenstraat
Aidastraat Akeleistraat Akkersvoorde Alainweg
Alsemdonk Amazonestraat Amerstraat Anjerstraat
Bazuinstraat Beverveen Albatroshoek Baarsveen
Bessengaard Beukenlaan Dadelgaard Dahliastraat
Blauwgras Borgtweg Borstelgras Campanulastraat
Breekade Breestoep Breeweg Buntgras
Castorstraat Cederstraat Cosmeastraat Citroengaard
Damstraat De Olmen De Zoom Dilledonk-Noord
Dilledonk-Zuid Donaulaan Dragondonk Dreef
Eendenhoek Duindoornpad Egelveen Eikenlaan
Eksterlaan Energieweg Esdoornstraat Essenstraat
Eufraatstraat Fagotstraat Fitnesspad Flamingohoek
Foeliedonk Frambozengaard Fresiastraat Fuikenkreek
Gaard

Aaldijk 3 ,Jaar 1909

De boerderij op de kruising Aaldijk - Kerkhofsdijk is van bouwjaar 1909

Aan de Aaldijk 1 in Hekelingen ligt de landschappelijk fraai gelegen Hofstede Bouwlust- Zeldenrust. De hoeve is gebouwd in 1611. De grote schuur, met gepotdekselde houten delen, vormt met het woonhuis een L-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een hoge puntgevel met geblokte ontlastingsbogen, oude kozijnen en luiken en een toppilaster. Tegen de zuidgevel van het woonhuis is rond 1900 een zomerhuis met tuitgevel gebouwd. De hekpijlers voor de hoeve, die zijn gekroond met natuurstenen pijnappels, zijn waarschijnlijk gebouwd rond 1800. De boerderij is helaas niet voor het publiek toegankelijk. Bron: https://eropuitnissewaard.nl/ontdek-nissewaard/locaties/hofstede-bouwlust-zeldenrust-hekelingen


Jaar 1983

Alphons Johannes Maria Diepenbrock (Amsterdam, 2 september 1862 - aldaar, 5 april 1921), zoon van Ferdinand Hubert Aloys Diepenbrock en Johanna Josephina Diepenbrock-Kuytenbrouwer, was een Nederlands componist en schrijver over muziek en andere onderwerpen.[1]

Op 8 augustus 1895 trouwde Diepenbrock met jonkvrouw Wilhelmina Elisabeth Petronella Cornelia de Jong van Beek en Donk.

Jaar 1958-1962

Adrianus Michiel de Jong (Nieuw-Vossemeer, 29 maart 1888 – Blaricum, 18 oktober 1943) was een Nederlandse schrijver. Hij publiceerde zijn meeste werk onder eigen naam (A.M. de Jong), maar enkele werken werden onder pseudoniem uitgegeven (Frank van Waes, Herbert D. Ross).

De Jong werd geboren in Nieuw-Vossemeer, een dorp in het westelijk deel van Noord-Brabant. Het gezin had 13 kinderen. De Jongs vader was landarbeider, en ging op zoek naar meer welvaart als arbeider in Rotterdam. Veel van De Jongs jeugdherinneringen zijn verwerkt in de romancyclus Merijntje Gijzens jeugd en jonge jaren.


Openbare ruimte:

Jaar 1958

Agatha Deken werd geboren in 1741 in Nes aan de Amstel, gemeente Nieuwer-Amstel (thans Amstelveen). In 1745 overleden haar ouders en werd zij ondergebracht in het collegianten-weeshuis 'De Oranje Appel' aan de Huidenstraat 2 in Amsterdam. Daar bleef ze tot 1767. Op latere leeftijd schrijft zij in haar "geschrift eener bejaarde vrouw" daarover: "De meisjes hebben het daer voor hunnen stand in de waereld al te wel: men leert haer daer denken!". Na het verlaten van het weeshuis had ze verschillende dienstbetrekkingen. Later begon ze een koffie- en theehandeltje. In 1769 werd Deken lid van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam.
In 1776 begon de briefwisseling tussen Aagje Deken en Betje Wolff, die toen al enige werken op haar naam had staan. In oktober van dat jaar ontmoetten zij elkaar voor het eerst. Nadat in 1777 Betjes man, dominee Wolff, overleed, trok Deken bij Wolff in. In september 1777 betrokken zij samen een huurhuisje in De Rijp, en publiceerden zij hun eerste gemeenschappelijke werk: 'Brieven'. In 1781 erfde Deken ruim 13.000 gulden en de twee gingen in het buiten 'Lommerlust' in Beverwijk wonen. Ze schreven samen nog de 'Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart', dat een groot succes werd, en de 'Historie van den heer Willem Leevend'.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aagje_Deken


1996 - Raadsvoorstel deel straatnaam Donk intrekken en wijzigen in Akkerdonk


Jaar 1980

Plant


Jaar 1964

Een ster behorende tot de 'Grote Beer'


M. Beenstraat: Matthijs Janszn. Been - landmeter op Putten, begin 17e eeuw. Voorheen Ambachtstraat


Jaar 1968/1969

Andries van Bronckhorst (circa 1478[1] - 1547/48), ridder, was lid van de Raad van Holland en baljuw van Voorne en Den Briel. Daarnaast was hij heer van Stad aan 't Haringvliet en de heerlijkheid Schoot.

Andries was een zoon van Willem van Bronckhorst en Ewoud Laurensdochter en een broer van Joost van Bronckhorst, heer van Bleiswijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Andries_van_Bronckhorst

edder van Putten in de 16e eeuw na zware overstromingen en dijkdoorbraken. Medeverantwoordelijk voor en financiers bij het herstel van de dijken waren  o.a. Anthonis van der Noot  en  Joost Sasbout (raadsheer van Holland) (en zijn zwager Crispijn van Boschuyzen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andries_van_Bronckhorst#Redder_van_Putten 

Jaar 1988/1989

Annette Versluys-Poelman, voluit Annette Wiea Luka Poelman (Holwierde, 8 juni 1853 - Amsterdam, 10 februari 1914), was een Nederlandse feministe. Zij was een van de zes dochters van dominee A.L. Poelman (1827-1893), een journalist en van 1891-1893 ondanks zijn blindheid radicaal-liberaal Tweede Kamerlid. Net als haar zusters studeerde Annette voor onderwijzeres, maar ze oefende dat ambt nooit uit. Zij trouwde op 3 april 1876 met de Groninger boekhandelaar-uitgever Willem Versluys (1851-1937) en kregen vier zonen. In 1882 werd de uitgeverij overgebracht naar Amsterdam.


Jaar 2016

Scheepstype.

Bron: https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/de-witte-beer-1089

Wijk de Haven. Straatnaam nog niet uitgegeven.


Jaar 2009/2015

Op 12 januari 2009 heeft de Commissie Straatnamen als thema voorgesteld persoonsnamen te gebruiken van voormalige eigenaren van landerijen in de polder "Nieuwe Hongerlandt", alsmede bestuurders van het voormalige polderbestuur: 

Adriaan Prins, Leefde rond 1700. Hij was eigenaar van de op een kaart uit ± 1700 aangegeven grond percelen no. 3 en 14
Bron: Gemeente Nissewaard

  • bewindvoerder van de Oostindische Compagnie: weiland in Oud-Hongerland gekocht in 1722
  • Adriaan Prins  (raadsheer aan het Hof van Schieland) krijgt in 1749 van zijn vader, met dezelfde naam, land in de Oude Uitslag van Putten, een woonhuis met schuur en belendende percelen aan de Putse Dijk  en land aan de Putse boezemkade; in 1753 woont hij in Gouda en verkoopt een deel van deze bezittingen aan Japhet Hoorewegh uit Spijkenisse.
  • De vraag is dus: gaat het hier om de vader of om de zoon?

Jaar 1959 / 2012

Adriaen van de Velde (gedoopt Amsterdam, 30 november 1636 – begraven aldaar, 21 januari 1672) was een Nederlands schilder gespecialiseerd in landschappen, strandgezichten, idyllische dierstukken, bijbelse historiestukken, en portretten. Hij verzorgde figuren in de landschappen van andere schilders.


Jaar 1959/2012

Adriaen van Ostade (gedoopt Haarlem, 10 december 1610 - aldaar, 28 april 1685) is een van de belangrijkste Nederlandse schilders van de gouden eeuw. Naast schilder was hij graveur en tekenaar. Van Ostade behoort tot de Hollandse School.
Adriaen van Ostade was de oudste zoon van Jan Hendricx Ostade, die uit het gehucht Ostade in het huidige Asten kwam. Zowel Adriaen als zijn broer Isaac namen de naam "Van Ostade" aan toen ze schilder werden. Van Ostade trouwde op de leeftijd van 28. Zijn vrouw overleed in 1640, waarna Adriaen van Ostade hertrouwde. In 1666 werd hij opnieuw weduwnaar. Haarlem was in de Gouden Eeuw een van de belangrijkste en welvarendste steden van Holland. De bloei en de vrijheid van de stad trok veel Vlaamse en Hollandse schilders aan, wat Haarlem als kunststad versterkte.
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaen_van_Ostade


Jaar 1997/2000

Agatha Mary Clarissa Miller DBE (Torquay (Devon), 15 september 1890 - Wallingford (Oxfordshire), 12 januari 1976) was een Britse schrijfster, die uitgroeide tot een van de meest succesvolle auteurs aller tijden. Haar werken werden in ten minste 108 talen vertaald, en er werden ruim 4 miljard exemplaren van haar boeken verkocht.


Jaar 1958/1960

Albert Verwey, officieel: Verweij (Amsterdam, 15 mei 1865 - Noordwijk aan Zee, 8 maart 1937) was een Nederlandse letterkundige (dichter, essayist).


Jaar 1964/1974

Aldebaran (alpha Tauri) is een ster in het sterrenbeeld Stier (Taurus) en mogelijk een dubbelster bestaande uit Aldebaran A, een rode reus, en een Type M-hoofdreeksster, Aldebaran B.[2] Aldebaran is de helderste ster van het sterrenbeeld en maakt deel uit van de Winterzeshoek. De naam is afgeleid van het Arabische الدبران (al-dabarān) wat de volger betekent, dit komt omdat Aldebaran de Plejaden volgt aan de nachtelijke hemel.

De ster staat ook bekend als Cor Tauri en Parilicium. De rood gekleurde ster is met het blote oog goed zichtbaar en werd vroeger beschouwd als het rode oog van de woeste stier. Aldebaran maakt deel uit van de Hyadengroep en staat ook visueel nog in de open sterrenhoop Hyaden.

Over ongeveer twee miljoen jaar komt de ruimtesonde Pioneer 10 bij Aldebaran aan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldebaran_(ster)


Jaar 1990/2014

Annelies Marie (Anne) Frank (Frankfurt am Main, 12 juni 1929 – Bergen-Belsen, (waarschijnlijk) februari 1945[1]) was een uit Duitsland afkomstig Joods meisje dat bekend is geworden door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen ze ondergedoken zat in Amsterdam. Zij stierf aan uitputting en/of vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het dagboek is postuum gepubliceerd en later vertaald in vele talen. Het boek heeft inmiddels een oplage van vele miljoenen.


Jaar 1994/1996

Schrijfster of actrice. Geen info gevonden.


Jaar 1968/1980

bron: Archief van de heeren en de heerlijkheid van Schagen, 1902

Andries van Bronckhorst: beschrijving op Wikipedia is inmiddels uitgebreid met de reden waarom hij in Spijkenisse een straatnaam kreeg: redder van Putten in de 16e eeuw na zware overstromingen en dijkdoorbraken. Medeverantwoordelijk voor en financiers bij het herstel van de dijken waren  o.a. Anthonis van der Noot  en  Joost Sasbout (raadsheer van Holland) (en zijn zwager Crispijn van Boschuyzen (rentmeester van Zuid-Holland), maar die kreeg geen straat). Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Andries_van_Bronckhorst#Redder_van_Putten 


Jaar 2010/2013

Leefde rond 1700. Hij was eigenaar van de op de kaart uit ca.1700 aangegeven percelen 1,4,6 en 15.
Naam vastgesteld op 12 januari 2009 met thema voor de wij persoonsnamen van voormalige eigenaren van de landerijen in de polder 'Nieuwe Hongerlandt' alsmede bestuurders van het voormalige polderbestuur.
Bron: Gemeente Nissewaard.


Jaar 1996/1997

De prekadastrale kaart van de ring van Putten is gemaakt door Bernard de Roij met behulp van gegevens van de landmeter D. Schellincx uit 1617. De kaart is drie maal in druk uitgegeven: 1701, 1738 en 1774.

Bron: http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/collecties/kaart-van-het-land-van-putten-1700-


Jaar 1983/1984

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 maart 1685 - Leipzig, 28 juli 1750) was een Duitse componist van barokmuziek, organist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent. Hij wordt door de meeste muziekwetenschappers beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme, maar ook diverse muziekstijlen uit zijn tijd en dansvormen combineerde, wat vele componisten na hem inspireerde en wat ze ook trachtten te evenaren.


Jaar 2016

..in voorbereiding.. niet zeker of deze straat er komt...2020-09


Jaar 1995/1997

Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (Zuilen, 20 oktober 1740 - Colombier, 27 december 1805) was een Nederlandse achttiende-eeuwse Franstalige schrijfster en componiste. Ze schreef brieven, (zelf)portretten, fabels, novelles, pamfletten, toneelstukken, opera's (libretti en muziek), liederen en klaviersonates. Ze noemde zich Belle de Zuylen (in Nederland beter bekend als Belle van Zuylen) en na haar huwelijk Isabelle de Charrière. Ze werd Madame de Charrière genoemd.


Jaar 1965/2010

De naam herinnert aan het woord 'beer', een ondiepte, een plaats waar stromend water betrekkelijk rustig is, zodat slik bezinkt.[2]

In het verleden is het stukje grond een aantal keren van "eigenaar" veranderd. In eerste instantie was Beerenplaat gemeente Rotterdam, om vervolgens te wisselen naar Oud-Beijerland en daarna gemeente Spijkenisse te worden. Lange tijd is dit ook aangegeven op borden bij het terrein, maar de Beerenplaat wordt niet meer aangemerkt als separate woonkern.

Tot 31 december 2014 was Beerenplaat onderdeel van de gemeente Spijkenisse. Op 1 januari 2015 ging de plaats samen met de gemeente op in de gemeente Nissewaard.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerenplaat#Geschiedenis


Jaar 1996

Schrijfster (Elisabeth) Vuyk  1905-1991.
Nederlands schrijfster van Indisch-Nederlands afkomst.

Ze trouwde in 1932 met Fernand 'Boet' de Willigen (overleden in 1986) en kreeg met hem twee zonen, Hans (17 mei 1933 - 12 mei 2005) en Ru (27 oktober 1934 - 29 augustus 1961). Haar eerste boeken werden door de gezaghebbende literatuurcriticus Menno ter Braak zeer lovend besproken. In 1987 werd met haar medewerking een uitgebreide radio-documentaire over haar leven gemaakt, die in de vroege ochtend van zaterdag 10 februari 2007 op Radio 1 in het programma Nachtvluchten werd herhaald.

Bron:Wikipedia.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Beb_Vuyk

In 1996 in raadsbesluit naam gecorrigeerd in Beb Vuykstraat


Jaar 1981/1990

in voorbereiding ..


Jaar 1958/1961

(Elizabeth Wolff-Bekker, Vlissingen, 24 juli 1738 - Den Haag, 5 november 1804) was een Nederlands schrijfster, vooral bekend van haar samen met Aagje Deken geschreven briefromans.


Jaar 1979/1980

Beurtschipper zelfst.naamw. [beroep] schipper die een geregelde dienst tussen een aantal plaatsen onderhoudt Bron: Wikiwoordenboek - beurtschipper.

Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/beurtschipper


Jaar 1883/1984

Componist: Bizet is vooral bekend door zijn opera’s, maar schreef ook symfonieën en liederen. Zijn bekendste symfonie is zijn eerste, de Symfonie in C uit 1855. Het stuk werd pas in 1935 voor het eerst uitgevoerd nadat het manuscript door dirigent Felix Weingartner (1863-1942) in Parijs was ontdekt. Uit het stuk kan men Bizets jeugdige talent goed opmaken. Hij schreef het op zijn zeventiende en nam daarbij Charles Gounods (1818-1893) Symfonie Nr. 1 als voorbeeld. Later zou hij goed bevriend raken met Gounod.
Een van zijn weinige directe successen was de opera Les pêcheurs de perles (De parelvissers). Hijschreef het stuk voor de Opéra-Comique in Parijs in 1863. De opera is vooral bekend om het duet voor tenor en bariton, Au fond du temple saint.

Voor een bepaalde tijd was hij ook muziekcriticus onder het pseudoniem Gaston de Betzi voor La revue nationale et étrangère, een maandelijks muziekmagazine.

In 1869 huwde hij Geneviève Halévy, de dochter van zijn compositieleraar, met wie hij al een kind had.

Zijn bekendste werk is de opera Carmen (1875). Het stuk is een bewerking van een roman met dezelfde titel van Prosper Mérimée (1803-1870) over een dramatische liefdesgeschiedenis van een Spaanse zigeunerin. Carmen was niet onmiddellijk succesvol. Het publiek was aanvankelijk geschokt door het warmbloedige hoofdpersonage en de tragische afloop van het verhaal. Niettemin werd de opera door tijdgenoten als Wagner (1813-1883), Brahms (1833-1897) en Tsjaikovski (1840-1893) geroemd. Carmen zou uitgroeien tot een van de bekendste en populairste opera’s ter wereld.

Bizet maakte dit succes niet mee. Kort nadat Carmen in première was gegaan, overleed hij op 36-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Hij werd begraven op de begraafplaats Père-Lachaise in Parijs

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet.


Top

Jaar 1999/2000

Boekesteyn is afkomstig van de vele oude beuken in het gebied.

Het landgoed
In 1634 koopt Benedictus Schaeck, een rijke Amsterdamse koopman 2,5 kavels in 's-Graveland om er een huis te bouwen. Hij verkoopt het zuidelijk deel van het landgoed aan zijn zwager Adriaen Dirksz. Sperwer, die daar ten zuiden van boerderij Bramsbergen het Huis Sperwershof bouwt. 

Boekesteyn heeft daarna nog een oppervlakte van 49 ha. Het bestaat uit twee delen. Boekesteyn is een buitenplaats (landgoed) aan het Noordereinde in 's-Graveland. De naam Het noordelijke deel grenst aan landgoed Schaep en Burgh en bestaat uit parkbos dat in de 17de eeuw werd aangelegd. De zuidelijke helft bestaat vooral uit akkers en weilanden, en wordt tegenwoordig begraasd door Nederlandse trekpaarden en Lakenvelder runderen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekesteyn


Jaar 1996/2000

Niels Henrik David Bohr (Kopenhagen, 7 oktober 1885 – aldaar, 18 november 1962) was een Deens theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Niels Bohr wordt algemeen gezien als één van de grondleggers van de atoomfysica. Waar Ernest Rutherford als groot experimentator veel over de interne opbouw van het atoom ontdekte, was het de grote verdienste van Bohr om een theoretische grondslag voor dit nieuwe atoommodel te formuleren, waarmee hij tevens een grote bijdrage leverde aan de meest spraakmakende tak van fysica in de 20e eeuw: de kwantummechanica.


Jaar 2016/2019

De botter is een oud Nederlands type vissersvaartuig met een plat tot licht V-vormig vlak, met een net uitspringende kiel en hoekige kimmen die overgaan in bol naar buiten lopende zijden, waarvan het boeisel boven het berghout naar binnen valt (invalling).

Botters visten voornamelijk op de voormalige Zuiderzee maar werden ook gebruikt voor de kustvisserij op de Noordzee. Het type is ontstaan in de 2e helft van de 18e eeuw. Er is verwantschap aanwijsbaar met de oudere tochtschuit en het Zeeuws Waterschip.


Jaar 1981/1983

Robert Boyle (Lismore (Ierland), 25 januari 1627 – Londen, 30 december 1691) was een Iers filosoof en scheikundige/alchemist. Hij liet het werk van de mystieke Antoinette Bourignon naar het Engels vertalen. Een van zijn werken, The Sceptical Chymist uit 1661, wordt gezien als het werk dat de scheikunde vestigde als aparte tak van de natuurwetenschappen, los van de alchemie en de biologie.

Boyle ontdekte 16 jaar eerder dan Edme Mariotte de wet van Boyle: Het product druk en volume van een bepaalde massa van een bepaald gas is constant als de temperatuur constant is.


Cornelis Kouter - landmeter van Voorne 17e eeuw, o.a. bekend van de kaart van Velgersdijk uit 1641


Carel Fabritius (Middenbeemster, gedoopt 27 februari 1622 - Delft, 12 oktober 1654) was een Nederlandse kunstschilder uit de zeventiende eeuw.

Carel Fabritius wordt algemeen beschouwd als Rembrandts meest getalenteerde leerling, voor wie onder anderen Vincent van Gogh zijn bewondering uitsprak. Fabritius schilderde historiestukken, portretten, stillevens en stadsgezichten. Door zijn belangstelling voor lichtval, perspectief en trompe-l'oeil was hij een van de grondleggers van de zogenoemde Delftse school waarvan Johannes Vermeer de bekendste vertegenwoordiger is.

Aan zijn schildercarrière kwam in 1654 abrupt een einde, toen hij omkwam tijdens de ontploffing van het Delftse kruitmagazijn. Waarschijnlijk is een deel van zijn werk door deze ramp verloren gegaan. Voor zover bekend zijn er zo'n vijftien schilderijen en een twaalftal tekeningen bewaard gebleven.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Fabritius


Jaar 1983/1985

Carmen is een opera (oorspronkelijk een opéra comique) in vier bedrijven van de componist Georges Bizet (1838-1875). Het libretto is geschreven door Henri Meilhac en Ludovic Halévy, naar een novelle van Prosper Mérimée. De eerste opvoering vond plaats in Parijs (Opéra-Comique) op 3 maart 1875. https://nl.wikipedia.org/wiki/Carmen_(opera)


Jaar 1992/1994

Carry van Bruggen, schrijversnaam van Caroline Lea de Haan (Smilde, 1 januari 1881 – Laren, 16 november 1932) was een Nederlandse schrijfster. Ze schreef ook onder de pseudoniemen Justine Abbing en May. Ze was de bijna een jaar oudere zus van de Nederlandse schrijver, jurist, significus en politicus Jacob Israël de Haan, die geboren werd op 31 december van hetzelfde jaar.


Jaar 1988/1989

Carry Pothuis-Smit (12 februari 1872 - 30 augustus 1951), was een Amsterdams feminist en socialistisch politicus. Zij was Nederlands eerste vrouw in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Wilhelmina Carolina Benjamina Smit kwam uit een middenstandsmilieu. In plaats van een "goed huwelijk" te sluiten behaalde ze een onderwijzersakte in Arnhem, om eerst in Haarlem en vervolgens in Amsterdam voor de klas te gaan staan. Ze werd lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en trouwde in 1903 met de diamantbewerker Samuel Pothuis.


Jaar 1994/1997

Catharina van Rennes (Utrecht, 2 augustus 1858 - Amsterdam 23 november 1940) was een Nederlandse componiste en zangpedagoge. Ze richtte zich in haar werk vooral op kinderen.


Jaar 1983/2006

Frédéric François Chopin, eigenlijk Fryderyk Franciszek Chopin (Żelazowa Wola, 1 maart of 22 februari[3] 1810 – Parijs, 17 oktober 1849) was een Pools componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist die Polen heeft voortgebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis.

Chopin werd geboren in het dorp Żelazowa Wola in het Hertogdom Warschau, als zoon van een Poolse moeder en een uitgeweken Franse vader.  In zijn vroege levensjaren stond hij bekend als wonderkind op de piano. In november 1830, twintig jaar oud, vertrok hij naar het buitenland. Als gevolg van de onderdrukking ten gevolge van de Novemberopstand in Polen (1830-1831) was hij een van de vele uitgewekenen tijdens de 'Grote Emigratie'.


Jaar 1970/1974

Christiaan Huygens (Den Haag, 14 april 1629 – aldaar, 8 juli 1695) was een vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, uitvinder en schrijver van vroege sciencefiction. Hij was een van de leidende figuren van de zeventiende-eeuwse wetenschap.


Coelhorst (soms ook Keulhorst) was een kasteel ten noordwesten van Amersfoort langs de Eem.

De oudste vermelding dateert uit 1253. Het kasteel komt achtereenvolgens in handen van de familie Lockhorst, het huis van Abcoude (ca 1310), de stad Amersfoort (1360), Jacob van Gaasbeek (1459), de familie Van Zoest (1460), de familie Van Esvelt (1546), de familie Van Westreenen (ca 1600), Jacob Dierout (1759), Everard Wittert (1759) en de familie Van Tuyll van Serooskerken (sinds 1777). In 1914 werd een uitbreiding gerealiseerd - die groter was dan het toen bestaande gebouw - naar een ontwerp van Architectenbureau Van Nieukerken uit Den Haag, in opdracht van het echtpaar Henri Baron van Tuyll van Serooskerke en Marcelle de Smeth van Alphen.

In mei 1940 werd het kasteel door het Nederlandse leger in brand gestoken en verwoest. Na de oorlog werd er een ander huis gebouwd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Coelhorst


Jaar 1964/1974

Nicolaas Copernicus (Duits: Niklas Koppernigk, Kopernik; Pools: Mikołaj Kopernik; Latijn: Nicolaus Copernicus; Thorn (Kulmerland), 19 februari 1473 – Frauenburg (Ermland, Koninklijk Pruisen), 24 mei 1543) was een wiskundige en astronoom die een heliocentrisch model van het universum formuleerde waarbij de zon, in plaats van de aarde, in het centrum werd geplaatst.


Jaar 1970/192

De corona is de hete atmosfeer rondom de zon en andere sterren die zich uitstrekt over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar, maar wel tijdens een volledige zonsverduistering of met behulp van een coronagraaf. Zij is dan als een lichtkrans waarneembaar.

De temperatuur van de corona is hoger dan die van het zichtbare oppervlak van de zon – de fotosfeer. De fotosfeer heeft namelijk een temperatuur van rond de 6000 K, terwijl de corona een temperatuur heeft van rond de 1.000.000 K. De hoge temperatuur van de corona is jarenlang een raadsel geweest, omdat zij die temperatuur blijkbaar niet aan de fotosfeer onttrekt. Een van de veronderstellingen is dat haar energie afkomstig is van de magnetische velden in de actieve gebieden van de zon die energie uitstoten. Een andere veronderstelling uit 2017 is dat de hoge temperatuur ten dele wordt veroorzaakt door spiculen van type II die heet plasma van ongeveer 10 miljoen graden dumpen in de corona.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(astronomie)


Jaar 1970/1973

Zie corona


Jaar 1986/2005

Maria Salomea (Marie) Skłodowska-Curie (Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934) was een Pools-Frans schei- en natuurkundige. Zij was een pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium. In haar tweede vaderland Frankrijk is ze bekend als Marie Curie en ze wordt vaak aangeduid als Madame Curie, wat ook de titel is van haar biografie geschreven door haar dochter Ève.


Jaar 1980

Daniël Los - Burgemeester (tevens schout van Spijkenisse en Braband) van Spijkenisse van 1812-1825

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Spijkenisse


Jaar 1980

Mees werd geboren in het patriciaatsgeslacht Mees en was een zoon van Arnold Lodewijk Mees (1858-1909) en Maria Wilhelmina van Leeuwen van Duivenbode (1848-1942). Hij trouwde in 1917 met Aleida Johanna Schouten (1891) en in 1938 met Martha Maria Edle von Resch (1897), uit welke huwelijken geen kinderen werden geboren.

Bij Koninklijk Besluit van 1911 werd Mees benoemd tot burgemeester van Vierpolders, waar hij even later ook secretaris van werd. Per 16 december 1914 werd hij benoemd tot burgemeester van Hekelingen en Spijkenisse. Na de overstromingen van 1916 ontving hij prins Hendrik die het gebied na de doorbraak in de Oostbroekpolder bezocht. Met ingang van 2 augustus 1924 werd aan Mees op zijn verzoek ontslag verleend. Daarna verhuisde hij naar Baarn waar hij enige tijd bestuurslid van het plaatselijke Groene Kruis was. Ook zijn tweelingbroer Johan Rudolf Mees (1882-1936) was burgemeester.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Constant_Mees


Jaar 1996/1998

Landmeter

Deze prekadastrale kaart van de ring van Putten is gemaakt door Bernard de Roij I met behulp van gegevens van de landmeter D. Schellincx uit 1617. De kaart is drie maal in druk uitgegeven: 1701, 1738 en 1774.


Jaar 1958

Isaäc da Costa (Amsterdam, 14 januari 1798 – aldaar, 28 april 1860) was een Amsterdams dichter en historicus.

Da Costa kwam uit een welgesteld joods bankiersgezin. Hij volgde de Latijnse school, studeerde rechten en was een tijdlang leerling van Willem Bilderdijk. Hij schreef liederen en politieke poëzie; zo heeft hij ook geschreven voor 'Nederlandsche Stemmen', een tijdschrift van Het Réveil. Zelf meende hij dat zijn levensroeping het bestuderen van theologie, letterkunde en geschiedenis was.


Jaar 1983/1985

Genoemd naar watergang de Dalle die aan de westkant van de wijk Vogelenzang stroomt


Jaar 2005

Deze gem is eene heerlijkheid die in het midden der vorigo eeuww bezeten werd door den Heer Mr HENDRIK Braats Daarna schijnt zij in het geslacht van REPELAER te zijn gekomen althans in het laatst dier eeuw was zij een eigendom van Vrouwe BACKERS wed P REPELAER terwijl zij tot nn loe in dat geslacht gebleven is zijnde thans fleer van SpijkeNISSE Jonkheer Mr P REPELAER VAN SPIJKENISSE woonachtig te Dordrecht .bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Deel 10

In 1768 werd Margareta Backus (1747-1783) ambachtsvrouwe van Spijkenisse en Braband. Zij trouwde in 1769 met de Dordtse Pieter Pompe(j)us Repelaer (1736-1782). Ter gelegenheid van dit huwelijk kwam hun wapen boven de Herenbank in de Dorpskerk van Spijkenisse.[2] Na het overlijden van Margareta Backus in 1783 ging de heerlijkheid van Spijkenisse en Braband naar haar zoon Ocker Repelaer (1772-1791). De familie Repelaer behield die vervolgens, met een onderbreking gedurende de Franse tijd.

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Repelaer


Jaar 1970/2019

..in voorbereiding..


Jaar 2019/2020

.. in voorbereiding..
Naam nog niet in gebruik 2020-09


Jaar 1964/1970

De maan Deimos is genoemd naar de Griekse god van de paniek. De andere maan van Mars, Phobos, is genoemd naar de Griekse god van de angst.

Op dit ogenblik is Deimos de kleinste bekende maan in ons zonnestelsel. De omvang van de maan is 15 bij 12 bij 11 km. De vorm is dus onregelmatig, waardoor Deimos een beetje op een aardappel lijkt. Er zitten veel kraters die meestal niet groter zijn dan 2,5 kilometer. Bij het invallen van een meteoriet verdwijnt er veel materiaal uit het oppervlak van Deimos in de ruimte doordat de zwaartekracht van Deimos niet sterk genoeg is om het terug te trekken, iets wat wel gebeurt als er een meteoriet inslaat op een groter hemellichaam zoals de Maan.

Het oppervlak van Deimos bestaat waarschijnlijk uit het materiaal dat ook te vinden is bij de meeste planetoïden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Deimos_(maan)


Jaar 1964/1969

Deneb (alpha Cygni) is de helderste ster in het sterrenbeeld Zwaan (Cygnus) en is een van de drie sterren van de zomerdriehoek.

De ster staat ook bekend als Deneb Cygni (d.i. Staart van de Zwaan), Deneb el Adige, Arided, Aridif, Gallina en Arrioph.

Deneb is een van de heldere sterren van de hemel, zie ook Lijst van helderste sterren.

Een andere ster is Deneb Kaitos, de staart van de Walvis.\

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Deneb


Jaar 1979/1984

Uitgaande van de andere namen in deze wijk [Akkervoorde,Schoffelvoorde,Riekvoorde] is dit een  naam gebaseerd op landbouwkundige namen. Een voorde is een doorwaadbare plaats


Jaar 2005

Christian Andreas Doppler (Salzburg, 29 november 1803 – Venetië, 17 maart 1853) was een Oostenrijkse wis- en natuurkundige naar wie het dopplereffect is genoemd. Hij ontdekte dit natuurkundige fenomeen in 1842.
Doppler werd in 1803 in de Oostenrijkse Stad Salzburg aan de Makartplatz 1 geboren als zoon in de bekende steenhouwersfamilie Doppler. Hij was het derde kind en de tweede zoon van Johann Evangelist Doppler en diens vrouw Theresia Seeleithner. Als kind bracht hij urenlang door op de plaatselijke begraafplaats met het tekenen van engelen en andere figuren, die hij dan later in de familieonderneming probeerde te modelleren. De stoffige omgeving in de steenhouwerij heeft waarschijnlijk de grondslag gelegd voor zijn longaandoening, waar hij later op 49-jarige leeftijd aan zou sterven. Hij bezocht de basisschool in Salzburg en de Deutsche Normal Schule in Linz. Aangezien hij een tengere en slanke lichaamsbouw had was hij ongeschikt voor een beroepscarrière als steenhouwer. Hij werd door zijn vader naar Simon Stampfer gestuurd. Deze ontdekte al snel zijn aanleg voor wis- en natuurkunde.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Doppler


Jaar ../2011. (BAG 2010)

Reeds lang bestaande dijk. o.a. genoemd in een akte '

Pieter Cornelisz van Bodegom voor zichzelf en pp. voor zijn verdere zusters en broers, transporteert aan dijkgraaf en heemraden van de Oude en Nieuwe Uitslag van Putten 75 r. land in de Nieuwe Uitslag van Putten aan de Drogendijk, afgedolven van een groter stuk, waar de nieuwe molen op gezet is, en dat voor 50 car. g.  15-5-1695

Vermoedelijk vernoemd naar de franse componist Marcel Dupré.

Marcel Dupré (Rouen, 3 mei 1886 - Meudon, 30 mei 1971) was een Frans componist annex organist die veel voor orgel geschreven heeft.

Hij studeerde allereerst op zeer jonge leeftijd orgel bij zijn vader, later aan het conservatorium van Parijs bij Alexandre Guilmant en Louis Vierne orgel, bij Charles-Marie Widor compositie en bij Louis Diémer piano.

De eerste orgellessen kreeg Dupré van zijn vader, die organist was van de Saint-Ouen kathedraal in Rouen. Binnen vijf jaar vorderde zijn spel zodanig dat hij als 12-jarige zijn eerste aanstelling kreeg als organist van de parochiekerk Saint-Vivien in Rouen. Vanaf dat moment wordt Dupré leerling van Alexandre Guilmant in Parijs. Al zijn studies aan het Parijse conservatorium (1902-1914) sluit Dupré af met het behalen van de eerste prijs, met als kroon op het werk de prestigieuze Prix de Rome voor zijn cantate 'Psyché' uit 1914. In 1906 werd Dupré assistent van Widor in de grote Parijse parochiekerk Saint-Sulpice waar hij hem opvolgde in 1934 als organist. Hij was toen ook al orgelleraar aan het Parijse conservatorium. Van dit instituut werd hij in 1953 voor enkele jaren de directeur.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Dupr%C3%A9


Jaar 1999/2001

Kaart waarop weergegeven een deel van de polder Strijpe genaamd Vogelenzang met vermelding van de grote van de percelen en de eigenaren.

Heeft ook een tekening gemaakt voor het ontwerp van Landgoed Mildenburg gedateerd 1775

Landmeter en kaartenmaker

Bekend om zijn kaart van Zuidland uit 1757


Jaar 1981/1985

Thomas Alva Edison (Milan (Ohio), 11 februari 1847 – West Orange (New Jersey), 18 oktober 1931) was een Amerikaanse uitvinder en oprichter van General Electric Company, die zijn fortuin maakte door uitvindingen op te kopen en de octrooien op zijn eigen naam vast te leggen. Als deze succesvol bleken, perfectioneerde hij ze en nam ze in productie. Edison was lange tijd recordhouder voor het grootste aantal octrooien toegekend aan een persoon (ongeveer 1400)


Jaar .. /2013(BAG 2010)

Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden. Ook kan een duiker worden aangelegd indien een waterweg een watergang kruist. Bij een duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in tegenstelling tot een brug of aquaduct.

Duikers worden over het algemeen gemaakt van beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook gemetselde duikers gemaakt. Hout was vroeger ook een veel gebruikt materiaal.

Een sifon of onderleider, en een knijpduiker zijn specifieke types van een duiker. Een ander, ouder woord is heul. In sommige plaatsnamen, zoals Kwintsheul, is dit woord nog terug te vinden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiker_(kunstwerk)

Er zijn vier heulbruggen over de Vierambachtenboezem in Spijkenisse, de eerste is in de Stationsstraat. De Eerste Heulbrugstraat (ligt in het verlengde van de Stationsstraat) is hier naar genoemd.


Jaar 1994/2000

Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 – Princeton (New Jersey), 18 april 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell. Zelf noemde hij altijd Newton als een veel belangrijker natuurkundige dan hijzelf, omdat Newton anders dan Einstein behalve theoretische ook grote experimentele ontdekkingen deed. In het dagelijks leven is de naam Einstein synoniem geworden met grote intelligentie.


Jaar 1999

De borg Ekenstein werd in 1648 gebouwd in opdracht van de arts en latere burgemeester van Groningen Johan Eeck (sr.) en zijn vrouw Johanna Bernards uit Farmsum,

Ekenstein is een van de twee borgen die in de Ommelanden bij Tjamsweer (gemeente Appingedam) aan de weg langs het Damsterdiep (thans de Alberdaweg), werden gebouwd. De andere is de naast Ekenstein gelegen borg Rusthoven uit 1686, die tot de aangrenzende gemeente Loppersum behoort. Beide borgen worden ook wel aangeduid als landhuis.
In de eerste helft van de twintigste eeuw raakte de borg in verval, maar in 1946 werd Ekenstein aangekocht door de gemeente Appingedam. Het park werd opgeknapt en er kwamen een reigerreservaat en recreatieve voorzieningen, zoals een hertenkamp en een kinderboerderij. In 1957 werden de borg en het bijbehorende Schathoes, waarin een restaurant gevestigd werd, in gebruik genomen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ekenstein


Jaar 1968/2019

..in voorbereiding..


Jaar 1992/1993

Alwine Julie Else Mauhs (Mülheim an der Ruhr, 25 januari 1885 - Amsterdam, 22 januari 1959) was een Nederlands toneelactrice.

Mauhs was in Duitsland geboren en kwam in 1899 met haar moeder en stiefvader naar Amsterdam. Daar volgde zij aan de School voor Vocale en Dramatische Kunst eerst zangles bij Cateau Esser maar koos uiteindelijk voor toneel bij Hermann Schwab. Mauhs was ook bedreven in toneel in de Franse en Duitse taal waarin zij haar eindexamen deed.


Jaar 1994/1996

Elze Frederika van den Ban werd stedenbouwkundige, 2) Anna Jacoba (Ans) Meerdink-van den Ban, predikante in Soest en 3) Frederika Elisabeth Hugenholtz-van den Ban. Naar eerstgenoemde Else van den Ban is een laan vernoemd in Heerhugowaard. Zij is in 1894 te Haarlem geboren en aanvankelijk woonachtig gebleven in het ouderlijk huis, later verhuisd naar het adres Middenlaan 78, overleden op 25 december 1973.

Zij was de eerste vrouw in Nederland die afstudeerde als civiel-ingenieur in Delft. Na haar afstuderen was zij aanvankelijk op het architectenbureau van haar vader werkzaam. Bijna een kwarteeuw had zij een functie bij Provinciale Waterstaat van Noord-Holland als stedenbouwkundige. Als zodanig promootte zij de toepassing van krommingen in de aanleg van straten en wegen.


Jaar 1991/1992

Over Emmy (voluit Emilie) Belinfante is vrij weinig bekend. Zij is geboren in Amsterdam, op 23 maart 1875, als telg van de bekende Belinfante-familie. Op 30 april 1903 trouwt zij met Raphael Belinfante. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Aron Abraham (die al op éénjarige leeftijd overlijdt), Ernst en Lydia. Emilie is op 25 september 1944 in Theresienstadt vermoord. Zij is dan 69 jaar oud.

Onder de naam Emmy Belinfante-Belinfante schreef zij een aantal kinderboeken. Eén daarvan, Confetti, schreef zij samen met haar vriendin Cissy van Marxveldt, bekend van de Joop ter Heul-boeken.

Emilie Belinfante is een nicht van de journaliste Emilie Josephine Belinfante. De nichtjes worden vaak verward, soms zelfs voor één en dezelfde persoon aangezien. De verwarring ontstaat gemakkelijk: zij heten beiden Emilie, beiden met roepnaam Emmy, zijn in hetzelfde jaar geboren en in het zelfde jaar vermoord, de kinderboekenschrijfster in Theresienstadt, de journaliste in Auschwitz-Birkenau.

Bron: http://www.absolutefacts.nl/vrouwen/data/belinfanteemmy1875.htm


Jaar 1991/1996

Esther (Etty) Hillesum (Middelburg, 15 januari 1914 – Auschwitz, Polen, ca. 30 november 1943), geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de holocaust. Het boek is niet alleen een sterk persoonlijk document, maar geeft ook enig inzicht in de wijze waarop de anti-joodse maatregelen en deportaties in die jaren op joden zelf zijn overgekomen.


Jaar 1999

Boven de ingang van het kasteel Exaten staat in een steen met het alliantiewapen Pollart X van Loon het jaartal 1593 vermeld. Onder de naam "Ixaten" wordt het kasteel al genoemd in 1329. Het kasteel verkeerde in en na de Franse tijd in vervallen staat. Nadat het landgoed bewoond werd door jezuïeten (1872) en franciscanen (1927), was het van 1946 tot 1957 een jeugdzorginstelling, geleid door de Dominicanessen van Bethanië. De zusters vertrokken in 1959 naar "Horn, waarop de Franciscanen terugkeerden. Later werd er een opleidingsschool van de rijkspolitie in gevestigd (1967) waar onder andere opleidingen voor de Mobiele Eenheid werden gegeven. Het kasteel is in 1997 verkocht aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is nu in gebruik als asielzoekerscentrum.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Exaten


Jaar 1980/1986

Oude romeinse wijnsoort


Jaar 1999/2001

Michael Faraday, FRS (Newington Butts bij Londen, 22 september 1791 – bij Hampton Court Palace, 25 augustus 1867) was een Brits natuur- en scheikundige. De natuurkundige William Henry Bragg, winnaar van de Nobelprijs in 1915, kenmerkte Faraday als volgt: "Prometheus heeft, zegt men, ons mensen het vuur geschonken; aan Faraday danken wij de elektriciteit".


Jaar 1983

Gabriel Urbain Fauré (Pamiers, 12 mei 1845 – Parijs, 4 november 1924) was een van de belangrijkste Franse componisten van zijn generatie, samen met zijn jongere tijdgenoten Claude Debussy en Maurice Ravel. Fauré is bekend om zijn pianomuziek, kamermuziek en liederen. Tevens heeft hij de Franse religieuze muziek vernieuwd - het Requiem behoort tot zijn bekendste werken. Ook opera's behoren tot zijn oeuvre, maar die hebben geen repertoire gehouden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9


Jaar 2000/2004

Enrico Fermi (Rome, 29 september 1901 – Chicago, 28 november 1954) was een in Italië geboren Amerikaans natuurkundige. Hij geniet de grootste bekendheid voor zijn werk op het gebied van bètaverval, de ontwikkeling van de eerste kernreactor en de mede-ontwikkeling van de kwantumtheorie (Fermi's gulden regel). Hem werd in 1938 de Nobelprijs voor de Natuurkunde toegekend.


Jaar 

..geen info gevonden...


Jaar 1988/1989

geboren 23 juli 1882
Leiden / gestorven 5 januari 1961 / Leiden
Letterkundge

Bron: http://www.biografischportaal.nl/persoon/50741368


Jaar 1959/1960

Frans Hals (Antwerpen, ca. 1583 - Haarlem, augustus 1666) geldt als één van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters. Hij werkte zijn hele leven in Haarlem en hij werd vooral bekend door zijn levendige en kleurrijke schuttersstukken en afbeeldingen van tijdgenoten.


Jaar 2016/2018

Een hedendaags fregat is een oorlogsschip met een lengte tussen 100 en 150 meter, een bemanning van ongeveer 150-300 mensen en een waterverplaatsing variërend van 2000 tot ca. 6000 ton. De taken van een fregat zijn divers en liggen onder andere op het gebied van onderzeeboot-bestrijding (onder water), het beschermen van konvooien (op het water) en het creëren van een luchtverdedigingsschild (boven water). Meer dan andere schepen zijn fregatten de werkpaarden van de vloot. 
In de zeiltijd waren fregatten driemasters, volgend op de linieschepen met 24–44 stukken geschut. Snelle zeilers, in oorlogstijd gebruikt voor verkenningen, hit-and-run acties en zwaar genoeg om hun plaats in de linie in te nemen. In vredestijd gebruikt voor surveillance en beveiliging van koopvaarders tegen piraten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fregat


Jaar 1959/1960

George Hendrik Breitner (Rotterdam, 12 september 1857 – Amsterdam, 5 juni 1923) was een Nederlands kunstschilder, bekend van zijn weergave van het Amsterdamse stadsleven. Zijn werk is verwant aan dat van de 'Tachtigers'; een groep kunstenaars met grote invloed op de Nederlandse kunstwereld gedurende de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Schilders als Isaac Israëls, Willem Witsen en dichters als Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel behoorden tot zijn vriendenkring. Breitner was ook een van de eerste Nederlandse straatfotografen.


Jaar 1921/.. (BAG 2010)

Schout en gerechte van Hekelingen en Vriesland als oppervoogden van de Heiligegeestarmen aldaar transporteren voor 33 car. g. contant aan Leendert Arijensz Hooghwerff, won. onder Hekelingen aan de Gaddijk, een huis en erf in het dorp Hekelingen, belend: o. Abram Keth, z. de dijk, w. Jan Jansz Spuydijck en n. de Achterweg.er om een tekst te typen.
10-5-1689 Bron: Streekarchief Voorne-Putten


Tijdens de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 overstroomden alle Putse gronden opnieuw. Het Grote Wiel bij de Gatdijk/Gaddijk (in het zuiden van Spijkenisse, op de grens van de wijken Waterland en Maaswijk) is toen ontstaan, de Gaddijk is er naar vernoemd (een gat in de dijk). De dijken werden opnieuw hersteld.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Spijkenisse#16e_eeuw


Jaar 1964/1969

Galileo Galilei (Pisa, 15 februari 1564[1] - Arcetri (Florence), 8 januari 1642[2]) was een Italiaans natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij was hoogleraar in Pisa (1589-1592) en Padua (1592-1610). In het Nederlands en het Duits, en in de Scandinavische talen, wordt hij meestal aangeduid als Galilei, in het Frans als Galilée; in de meeste andere Europese talen wordt hij bij zijn voornaam Galileo genoemd.


Jaar 1997

Luigi Galvani (Bologna, 9 september 1737 – aldaar, 4 december 1798) was een Italiaans arts en natuurwetenschapper. In 1780 ontdekte hij dat de poot van dode kikkers kon laten stuiptrekken met behulp van elektriciteit.

Galvani was in eerste instantie van plan om theologie te gaan studeren en toe te treden tot een klooster, maar zijn familie haalde hem over dat idee los te laten. Op advies van zijn vader ging hij in 1755 geneeskunde studeren aan de universiteit van Bologna, waar hij in 1759 afstudeerde. In 1762 werd hij gepromoveerd tot doctor en benoemd tot docent anatomie aan de universiteit en professor verloskunde aan het onafhankelijke Instituut van Kunst en Wetenschap.

In 1762 trad hij in het huwelijk met Lucia Galeazzi, de enige dochter van professor Dominico Gusmano Galeazzi van de universiteit van Bologna, waarvan Galvani in 1772 voorzitter werd. Ze was een moderne vrouw en een wijs en aangenaam gezelschap,[1] Galvani's raadgeefster en ze hielp mee bij zijn experimenten. Ze zou op 47-jarige leeftijd in 1788 kinderloos komen te overlijden, tien jaar voor Galvani's dood.

In juni 1796 werd Bologna bezet door het leger van Napoleon, maar doordat de religieuze Galvani weigerde trouw te zweren aan de Cisalpijnse Republiek werd hij verbannen uit de universiteit. Hij mocht geen les meer geven en verloor hierdoor zijn inkomen en zijn ouderdomspensioen. Galvani overleed thuis op 61-jarige leeftijd. Hij ligt begraven naast zijn vrouw bij het klooster Corpus Domini.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani