Monumenten Spijkenisse

Kerkring 2

Monumentnummer 34140

Kadasternummer E 4295

Ned. Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk, toren midden XV, koor en transept XV B, schip ca. 1521, blijkens steen in de westelijke gevel. Koor met vijfzijdige sluiting, breed, eenbeukig schip, tongewelven op trekbalken. in de noord- en zuidgevels van het schip gotische poortjes in geprofileerd natuurstenen omlijstingen. Inventaris: preekstoel met doophek en herenbank XVII. Grafzerken XVI en XVII. Klokkenstoel met klok van S. Butendiic, 1481, diam. 95,8 cm en een klok van Petit en Gebr. Edelbrock /Eijsbouts, 1930, diam. 74,4 cm. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts uit 1902, voorzien van elektrische opwinding.

Noordeinde 99

Monumentnummer 34141

Kadasternummer E 5801

Korenmolen "nooit Gedacht". Aan de noordzijde van het dorp staande, ronde gemetselde stellingmolen uit ca. 1840 met gewitte romp.

Korte Schenkelsdijk4

Monumentnummer 34142

Kadasternummer G 1818

Boerderij "ruyterstee". Van deze boerderij die op zichzelf niet voor bescherming in aanmerking komt is wel beschermd de rechthoekige kelder onder het woonhuis, daterend uit 1620 en overkluisd met gemetselde kruisgewelven op drie ronde pijlers.

Jagerskreek

Monumentnummer 45987

Kadasternummer N 5353 / N 4354 / N 4309 / N 4617

Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Laat Neolithicum (Vlaardingen-Kultuur). De bescherming van de gedeeltelijk belaste percelen, wordt teruggebracht tot die gedeelten van de percelen zoals gearceerd is aangegeven op de aan ommezijde weergegeven situatietekening

Noordeinde 7

Geen Monument

Voormalig gemeentehuis van Spijkenisse