B487 t/m B490 Swephil

Om naar droog blijvende delen op het eiland te kunnen vluchten waren er verhoogde terreinen gemaakt.

Er zijn nog weinig sporen over van deze stukken land, maar in de naamgeving  nog wel aanwezig.

Fikkershil - Rams Hil - De drie Hillen - Groot Gers Hil - Suygers Hil - Sant Hil - Swephil - Simon Jans Hil - Lange Hil.

Locatie Swephil: