Monumenten Zuidland

Hoofd 1 Pand

Monumentnummer 9411

Kadasternummer B 2294

Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen gepleisterde puntgevels.

Hoofd 3 Pand

Monumentnummer 9412

Kadasternummer B 1379

Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen puntgevels, waarvan de voorste gepleisterd. Oud winkelinterieur, pithuisje

Hoofd 5 Pand

Monumentnummer 9413

Kadasternummer B 1379

Pandje (ca. 1800) met zadeldak tussen puntgevels, waarvan de voorste gepleisterd.

Kerkstraat 8/10 Kerk

Monumentnummer 9414

Kadasternummer B 5442

Ned.Herv.Kerk. (St Bartholomeus). Grote, eenbeukige dorpskerk (XVIa) met smaller, vijfzijdig gesloten koor en slanke toren (XV B), waarvan de klokkeverdieping door een boogfries verlevendigd wordt. Na een brand in 1918 hersteld, waarbij een latere zuiderzijbeuk werd afgebroken. Klokkenstoel met klok van A.H. van Bergen, 1919, diam. 100 cm.

Kerkstraat 12/14 Pand

Monumentnummer 9415

Kadasternummer B 1976

Pand van alleen begane-grond met zadeldak tussen IJsselstenen puntgevels met vlechtingen. Belangrijk door zijn ligging ten Z.W. van de kerk.

Kerkweg 3 Boerderij 1872

Monumentnummer 525148

Kadasternummer B59

BOERDERIJ met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel, hoofdonderdeel van het boerderijcomplex Kerkweg 3 aan de rand van het dorp Zuidland. Het woonhuis is rond 1880 in Eclectische stijl vernieuwd. De schuur is gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het betreft één van de grootste boerderijen voor gemengd bedrijf in de regio met een langwerpige, driebeukige schuur. In het middendeel werd gedorst en in de tas werd het hooi opgeslagen. In de linker zijbeuk werd het rundvee gestald.Het complexonderdeel is nauwelijks gewijzigd.De boerderij is samengesteld uit een Vlaamse schuur en een woonhuis dat voor het rechter deel van de voorgevel van de schuur is geplaatst. Beide volumes staan op een rechthoekige plattegrond en bestaan uit één bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak. De schuur was oorspronkelijk gedekt met riet. Het woonhuis is gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. Op de nokken van het woonhuis zijn opgemetselde schoorstenen aangebracht, met platte afdekking en windvaan. Midden boven de voorgevel is een rondboogvormige dakkapel geplaatst. De geprofileerde rondboog omlijst een bovenlicht, dat boven een rechtgesloten, dubbel openslaand venster is aangebracht. Het woonhuis is voorzien van houten geprofileerde gootlijsten op klossen. De gevels van schuur en woonhuis zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De gevels hebben een lage gepleisterde plint. De ingezwenkte voorgevel is bekroond door een geprofileerde kroonlijst op acht consoles. Er zijn tevens consoles aangebracht op de smalle uiteinden van de kroonlijst. De bovenzijde van de kwartcirkelvormige ingezwenkte geveldelen zijn afgedekt met een hardstenen deklijst.In de gevels van het woonhuis zijn onder de segmentbogen deels éénruits-vensters en deels originele T-vensters met schuiframen aangebracht. Het houtwerk dat de ramen omlijst is in de hoeken afgerond. De entree met segmentboogvormig bovenlicht in de voorgevel is omlijst door deels in hout gesneden, deels gepleisterde pilasters, met rozetten en panelen en een kroonlijst op consoles. Daarboven is het venster tevens omlijst met pilasters en een kroonlijst. De velden boven de entree en onder het venster zijn gedecoreerd met rozetten en consoles. Boven en naast de bovenlichten van de vensters zijn gepleisterde, geprofileerde lijsten op consoles en met kuif in het midden aangebracht. De gevels van de schuur zijn voorzien van grote dubbele, openslaande inrijdeuren in een kozijn met korbelen, tweedelige staldeuren onder een segmentboog en halfronde ijzeren vensters, waarvan het grotere formaat in de topgevels is aangebracht en het kleinere formaat in de lage zijgevels van de stallen. De symmetrische voorgevel (noordzijde) van het woonhuis is links voor de asymmetrische voorgevel van de schuur geplaatst. De voorgevel van het woonhuis is vijf traveeën breed. In de middentravee staat de dubbele, openslaande paneeldeur met segmentboogvormig bovenlicht. In de overige traveeën en in de top van de gevel bevinden zich vensters. In de asymmetrische voorgevel van de schuur is een rechtgesloten kozijn met korbelen en een dubbele openslaande wagendeur geplaatst. Circa een meter boven de grote wagendeur en in de top van de gevel bevinden zich halfronde gietijzeren vensters met radiale roeden. De achtergevel en linker en rechter zijgevel van de schuur zijn niet in detail bezichtigd.

Kerkweg 3 Wagenschuur

Monumentnummer 525149

Kadasternummer B 59

Wagenschuur ca. 1875

Kerkweg 3 Karnhuis ca.1875-1900

Monumentnummer 525150

Kadasternummer B 59

Karnhuis ca. 1875

Kerkweg 3 Hekwerk ca.1875-1900

Monumentnummer 525151

Kadasternummer B 59

Hekwerk ca. 1875

Kerkweg 3 Hooiberg

Monumentnummer 525152

Kadasternummer B 59

De HOOIBERG behorende tot het complex Kerkweg 3 te Zuidland is waarschijnlijk in de eerste helft van de twintigste eeuw geplaatst. De hooiberg is gesitueerd op het achtererf van de boerderij, ten zuiden van de achtergevel van de Vlaamse schuur

Kerkweg 3 Schuur ca. 1900

Monumentnummer 525153

Kadasternummer B 59

Schuur ca. 1900

Kerkweg 3 Schuur ca. 1900

Monumentnummer 525154

Kadasternummer B59

SCHUUR behorende tot het boerderijcomplex Kerkweg 3 te Zuidland. Het object is gesitueerd in de zuidoosthoek van het erf

Kerkweg 3 Pootaardappelschuur

Monumentnummer 525155

Kadasternummer \b 59

POOTAARDAPPELSCHUUR uit de eerste helft van de twintigste eeuw, behorende bij het boerderijcomplex aan de Kerkweg 3 te Zuidland. De schuur staat op de uiterste zuidoosthoek van het erf

Kerkweg 7 Boerderij

Monumentnummer 9416

Kadasternummer B 56

"Vee en Bouwlust". Boerderij, waarvan het woongedeelte (XIX A) een ingezwenkte IJsselstenen gevel onder rechte lijst en met rode strekken boven de vensters heeft. Bovenvensters met zesdelige schuiframen. Grote schuur (XVIII ?) met IJsselstenen puntgevel en zijwanden van gepotdekselde houten delen. Fraai smeedijzeren inrijhek XIX A.

Molendijk 35 Molen

Monumetnummer 9417

Kadasternummer B 5294

Molen "De Arend". Aan de Z.O. zijde van het dorp staande ronde bakstenen korenmolen met stelling, blijkens steen uit 1844

Ring 3 Pand

Monumentnummer 9418

Kadasternummer B 306

Pand met IJsselstenen tuitgevel (XIXa), waarin rode strekken boven de vensters. Stoep met stoeppalen

Ring 7 Pand

Monumentnummer 9419

Kadasternummer B 2719

Pand met gepleisterde puntgevel (XVII).

 

 

Ring 13 Woonhuis/Sluis

Monumentnummer 9421

Kadasternummer B 317

Het op een sluis gebouwde WOONHUIS ligt op de hoek van de Ring en de Kerkstraat en heeft vanwege de ligging tegen de dijk, de hoofdvorm en de uitwendige materiaalbehandeling stedebouwkundige en architectuurhistorische waarde binnen het bebouwingsbeeld van de door kleinschaligheid gekenmerkte dorpskom. Het pand heeft een met tot puntgevel onder rollaag gewijzigde trapgevel, waarvan de zijdekplaten en de topdekplaat behouden zijn. Onder de geprofileerde waterlijst boven de pui bevindt zich een gevelsteen met cartoucheomlijsting en: anno 1637. Hierboven een gebeeldhouwd kopje in de waterlijst. De twee zoldervensters hebben geprofileerde en beblokte ontlastingsbogen op gebeeldhouwde kopjes. Bovenvenster met kruiskozijn; sierankers. De voorgevel is op de begane grond in stucwerk met schijnvoegenpatroon uitgevoerd; de verdieping is in baksteen opgetrokken en onderscheidt zich door een zeldzaam patina. Tussen beide bouwlagen is een geprofileerde houten puibalk aangebracht. De voordeur met panelen en middennaald dateert uit de 19e eeuw. De rechterzijgevel bestaat deels uit stucwerk met schijnvoegenpatroon, deels uit schoon metselwerk. De onregelmatig gevormde kap is met pannen gedekt. Onder het pand bleef een zeer bijzonder sluisrestant met tongewelf uit 1609 behouden. Aan de achterzijde bevindt zich een eiken deurkozijn met oren via welke de in 1637 tot kelder omgebouwde uitwateringssluis bereikbaar is; links en rechts van dit deurkozijn zit een bijbehorend klein vierkant eiken raampje. De bevloering van de kelder bestaat uit witte natuursteen en dateert uit 1637. In het voorhuis is in de eerste twee vakken het oorspronkelijke houtskelet met sleutelstukken en kraalprofielen behouden gebleven; op deze plaats is de kapconstructie met blokkeels aan de zijmuren verbonden. De eiken spiltrap tussen begane grond en verdieping kan dateren uit de bouwtijd. De verdiepingsvloer bestaat uit afwisselend lichte en zware balken. In het achterste gedeelte van het pand herinneren diverse elementen aan een voormalige slagerij: een natuurstenen pekelbak in het kleine met tongewelf overkluisde keldertje alsmede twee ijzeren ogen in de plafondbalken waar vlees aan werd opgehangen. Het pand is van cultuurhistorische waarde op basis van de stedebouwkundige ligging, diverse bouwhistorische kenmerken, de ouderdom, de zeer verzorgde architectuur van de voorgevel met zeldzaam patina, de bijzondere combinatie van historische uitwateringssluis met woonhuis en de aan het monument afleesbare gebruiks- en bewoningsgeschiedenis.

Ring 22 Pand

Monumentnummer 9420

Kadasternummer B 5093

Pand (in oorsprong XVII?) met gepleisterde ingezwenkte gevel, afgedekt door kroonlijst XIX A. Deuromlijsting met verdiepte pilasters, vensters, waarin zesruitsschuiframen met gegroefde middenstijlen, ankers en stoep met stoeppalen

Schoutsweg 1 Boerderij 1880

Monumentnummer 525161

Kadasternummer B 174

De BOERDERIJ met Vlaamse schuur met middenlangsdeel en woonhuis met ingezwenkte lijstgevel behoort bij het complex Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse. Het woonhuis is in 1880 in Eclectische stijl vernieuwd. De vierbeukige schuur is gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het betreft één van de grootste boerderijen in de regio, met vierbeukige schuur. In het middendeel werd gedorst en in de tas het hooi opgeslagen. In de zijbeuken werd het vee gestald

Schoutsweg 2 Wagenschuur

Monumentnummer 525162

Kadasternummer B 174

Wagenschuur ca. 1875

Schoutsweg 2 Wagenschuur

Monumentnummer 525163

Kadasternummer B 174

De kleine WAGENSCHUUR behorende bij het complex Schoutsweg 2 te Bernisse is waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw. De wagenschuur is een voorbeeld van een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. De schuur heeft niet of nauwelijks wijzigingen ondergaan, met uitzondering van het aanbrengen van een betonnen latei boven de linker wagendeur

Schoutsweg 2 Siertuin

Monumentnummer 525164

Kadasternummer B 174

De SIERTUIN, behorende tot het complex aan de Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse, is waarschijnlijk aangelegd niet lang na de verbouwing van het woongedeelte in 1880. De tuin heeft een voor de Boerensiertuinstijl typerende samenstelling van omhaagde bloemen- en gazonperken en wilgen- en fruitbomen. Een verbreding van de sloot is als een vijver in de tuin opgenomen

Schoutsweg 2 Kiemschuur

Monumentnummer 525165

Kadasternummer B 174

De KIEMSCHUUR voor aardappelen, behorende bij het complex aan de Schoutsweg 2 in de gemeente Bernisse, is waarschijnlijk gebouwd in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De gevels van de kleine schuur zijn vrijwel geheel van glas. De verdere vormgeving is in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant

Stationsweg 7 Theekoepel

Monumentnummer 9422

Kadasternummer B 4579

In de tuin van dit pand een achthoekige houten theekoepel, Lod. XVI met bewerkte daklijst en als bekroning een siervaas op het dak

Stationsweg 7 Woonhuis 1800

Monumentnummer 525169

Kadasternummer B 4579

WOONHUIS (rentenierswoning) van het type villa, gebouwd in het vierde kwart van de negentiende eeuw in opdracht van de fam. Zoeteman. De opbouw van het huis, waarbij sprake is van twee aan elkaar vastgebouwde volumes, ieder met eigen plattegrond, bouwlaag en schilddak, wijst op een gefaseerde ontstaansgeschiedenis. Ook de verschillen in vormgeving wijzen op een hogere ouderdom van het achterhuis. Dit achterhuis kent een sobere Traditioneel-ambachtelijke vormgeving met enkele zeer sobere classicistische kenmerken. Het voorhuis daarentegen is vormgegeven in een rijke Neo-Classicistische stijl.