B1204 Molen aan de Wieldijk

1834 verkoop aan pieter  beukelman

110-4790 Nadere toegang op inventarisnummer 4790 van toegang 110

Notariële akte Pieter Wevels timmerman wonende Heer Simonshaven gehuwd met Elisabeth Helm en Pieter van der Meer herbergier gehuwd met Kornelia Helm verkopen Pieter Beukelman winkelier Abbenbroek een korenmolen onder Heenvliet aan de Wieldijk sectie B nr 308 en deszelfs gevolgen met een daarbij op de molenwerf staand huisje sectie B nr 307 belast met een windgeld van 20 gld per jr tbv de heer van Heenvliet, welke onroerende goederen aan verkoopsters zijn opgekomen als erfgenamen van en bij holografisch testament door hun vader Elias Helm op 09/12/1828 opgesteld, hetwelk door zijn overlijden op 28/09/1831 is bekrachtigd. De koopprijs bedraagt 2450 gld te betalen op 01/04/1834, waarvoor de onroerende goederen blijven verbonden. Getuige Jacob de Graaff bode in kerkelijke dienst te Heenvliet.
Aktenummer: 4
Aktedatum: 24/01/1834
Aard van de akte: verkoop
Naam notaris: Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 4790

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg


110-3079 Nadere toegang op inventarisnummer 3079 van toegang 110
Notariële akte Neeltje Koijk te Heenvliet, eerder weduwe van Jacob Schelling, nu echtgenote van Arie Schelling, molenaar te Heenvliet, bekent aan mr. Antonie van Weel, notaris te Oud-Beijerland, een schuld van f 2000. Zij verleent hypotheek op een windkorenmolen met huis, schuur en erf aan de Wieldijk onder Heenvliet, kad. B 1204, 2071 en 2072.
Aktenummer: 14
Aktedatum: 24/02/1889
Aard van de akte: schuldbrief
Naam notaris:Willem Frederik Johan van Dullemen
Toegangsnummer:110 Notarissen
Inventarisnummer:3079


110-3112 Nadere toegang op inventarisnummer 3112 van toegang 110
Notariële akte Arie Schelling, korenmolenaar, en Neeltje Koick, echtelieden te Heenvliet, bekennen aan Leendert van der Knoop Klaasz., graanhandelaar te Brielle, een schuld van f 900. Zij verlenen hypotheek op de korenmolen met huis, schuur en erf aan de Wieldijk te Heenvliet, kad. B 1204, 2071 en 2072, reeds belast met in totaal f 4000.
Aktenummer:15
Aktedatum: 08/02/1907
Aard van de akte: schuldbrief
Naam notaris: Karel Pieter Julius Godtfried Bel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer:3112