B997 Omgeving WEllebrug

De omgeving van de Wellebrug is door de aanleg van onder meer een trambaan en een zuiverwateringsinstallatie en een tankstation ook aan veranderingen onderhevig geweest.

Waar nu het tankstation staat stonden 2 brugwachtershuisjes.
Waar de waterzuiveringsinstallatie staat stond ook bebouwing.

De oudtse bebouwing die ik kan terug vinden is van ca.1832. Een kadastrale kaart met kadasternummer B997. Dat pand was eigedam van het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Op een militairekaart uit 1902 staat de oude brug en daarnaast de nieuwe brug voor de tram samen op 1 kaart.


1908 Wellebrug - De trambaan is klaar

1939 De oude brug is verdwenen..

Huisjes bij de brug, op de plaats van het huidige tankstation:

Naam krant:
Nieuwe Brielsche Courant
Datum:
1950-05-02

Gemeente contra Bijks-Waterstaat. - Vervolgens deelde de voorzitter mede , dat van de rijkswaterstaat een aanvrage was ingekomenvoor de bouw van 2 dienstwoningen nabij de brug over het Kanaal , ter vervanging van de aldaaraf - gebroken woningen , waardoor het her - bouwplan actueel is geworden . Het ligt in debedoeling deze beide woningen te bou - wen aan de Westzijde , tussen de Korte Welleweg en deGroene Kruisweg .Aan de hand van een tekening geeft de voorzitter een nadere toelichting

Afbraak oude 1e Vlotbrug 1903