Monumenten Heenvliet

Overzicht van bij de Rijksoverheid geregistreerde monumenten:

bron: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Branderf 1 Pand

Monumentnummer 9379

Kadasternummer B 4792

Pand, bestaande uit begane-grond met hoge zolderverdieping. Zadeldak, aan een zijde afgesloten door een topgevel met vlechtingen en geprofileerde zij-afdekstukken. Schuiframen met kleine roedenverdeling.

Drieëndijk Resten versterkt huis Leeuwenstein 15e eeuw

Monumentnummer 45079

Kadasternummer E 174

Terrein waarin de overblijfselen van het versterkte huis Leeuwensteijn. Datering: 15e eeuw.

Hofkesweg Resten Motte  14e eeuw

Monumentnummer 529848

Kadasternummer B 4593

Terrein met daarin de resten van een 14e eeuwse omgrachtte motte

Kerkweg 1  Kerk

Monumentnummer 9381

Kadasternummer B 4760 / B 4769

Ned.Herv. of St. Maartenskerk, vrij gelegen op het kerkhof aan de noord- westzijde van het stadje. Schip met noordzijbeuk onder een hoog dak. Koorsluiting 5/10. Toren (1824) in west travee. De kerk is aan de westzijde ingekort. Het gebouw is en oorsprong XIV. West- en zuidgevel vernieuwd 1824. Inwendig: in de noorder zijbeuk trekbalken met korbelen en dubbele peerkraalsleutelstukken. Zuilen met bladkapitelen in de trant der Schelde-gotiek. Kansel (ca. 1600); doophek met bogen en lezenaar (XVII); herenbanken (XVII); tekstbord (1599); kroon (XVII). Klokkenstoel met klok van P. van den Ghein, 1543, diam. 108 cm en een klok van C. en D.J. Ouderogge, 1634, diam. 42 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk gemaakt in 1614 door Jan Thomas van de Brandt. De kerk is gerestaureerd in plm 1930.

Kerkweg 2 Boerderij  19e eeuw

Monumentnummer 9382

Kadasternummer B 4572

BOERDERIJ (XIX A) tegenover de kerk. Woonhuis van vijf vakken met hoog zadeldak, aan de voorzijde afgewolfd. Gevel met kroonlijst en ingezwenkte zijkanten. Deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel. Gepleisterde gevels. Schuur achter het woongedeelte aan de noordzijde vernieuwd.

Korte Welleweg  Terrein

Monumentnummer 45080

Kadasternummer B 3501/B 4574 / B4848 / B 4849

Terrein waarin de overblijfselen van de versterkte huizen Ravensteyn en Blicksteyn. Datering: middeleeuws.

Korte Welleweg 2 Ruïne Ravesteijn  14e eeuw

Minumentnummer 522613

Kadasternummer B 4848

RUÏNE behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. Op een verhoogd en omgracht terrein staat een ruïne bestaande uit de -ondergrondse- 14de/15de-eeuwse fundamenten van de voorburcht (poort en traptoren) en het -bovengrondse- muurwerk van een zeer sterke in oorsprong 13de-eeuwse donjon met ca.2.5 meter dikke muren opgebouwd uit kloostermoppen in Vlaams verband. De burcht is in 1572 verwoest en tot een ruïne vervallen. De op rechthoekige grondslag opgetrokken woontoren met torens op de hoeken is gebouwd op een fundament van poeren verbonden door grondbogen, die onder de waterspiegel en het talud vallen; de torens rusten op uitkragende boogjes; de tweede laag vormde het eigenlijke woonvertrek (eerste laag is kelder) herkenbaar aan de schouw en rookkanaal. Zuidoost toren met wenteltrap; zuidwest toren gebouwd omstreeks 1500 een torenkamer (kelder); overige torens zijn zware versterkingen alleen te bereiken via de weergang en bedoeld voor militaire doeleinden. Aan de oostzijde is een smalle ingang voorzien van een constructie voor een valhek. INWENDIG een vierkante ruimte (kelder) met driezijdig afgesloten kaarsnissen, gevelopeningen, sporen van een schouw en rookkanaal in de noordmuur, in de westmuur een smalle koker (waterput); in de zuidwest toren een overkoepelde ruimte toegankelijk via een eikenhouten deur; in de zuidoost toren een wenteltrap met schietgaten

Markt 1 Woonhuis/Café  17e eeuw

Monumentnummer 9383

Kadasternummer B 411

Woonhuis, bestaande uit begane-grond met verdieping, gedekt door hoog schilddak. De zijgevel aan de Stationsweg is XVII; de voorgevel, met lijst, is gewijzigd XIX B.

Heeft o.a. als naam gehad 'Wapen van Heenvliet' (Voor 1821),  'De Oranjeboom', en 'De gouden Leeuw'

Het huis is in 1813 door Johannes Lamaison van Heenvliet verkocht aan Abraham Proper voor € 4300.-

Markt 3 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9384

Kadasternummer B 1327

Huis met lijstgeveltje (XIXa), bestaande uit beganegrond en verdieping. Gele baksteen met rode strekken boven de vensters. Schuiframen XIX. Stoeppalen. Het huis draagt een schilddak.

Markt 4 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9385

Kadasternummer B 2994

Huis met lijstgevel (midden XIX) van parterre en verdieping. Deur in eenvoudige pilasteromlijsting met flauw gebogen hoofdgestel. Onder de verdiepte kroonlijst goed gesneden consoles. Schilddak met dakvensters, geflankeerd door vleugelstukken. Stoeppalen.

Markt 6 Woonhuis  18e eeuw

Monumentnummer 9387

Kadasternummer B 2993

Huis met gepleisterd topgeveltje (XVIII). Verdieping met schuiframen, waarin kleine roedenverdeling.

Markt 7 Woonhuis

Monumentnummer 9388

Kadasternummer B 3149

Huis met eenvoudig tuitgeveltje (XVIII), parterre en zolderverdieping. De parterre is gepleisterd. Geprofileerde afdekstukken opzij en op de top

Markt 8 Woonhuis 17e eeuw

.. 

Monumentnummer 9389

Kadasternummer B 2894

Huis met afgeknot trapgeveltje (midden XVII), parterre met zolderverdieping. Geblokte togen boven de vensters. Geprofileerde lijst tussen parterre en

Markt 9 Woonhuis 18e eeuw

Monumentnummer 9390

Kadasternummer B 3138

Linkse van twee fraaie tuitgeveltjes in de bocht van het marktplein. Huis met tuitgeveltje met fronton en voluten (XVIII b). Begane-grond en twee zolderverdiepingen, waarin vensters met middendorpels en luiken. Inwendig nog XVI A. Achtergevel en hoogdak.

In de 18e eeuw ging was hier ook de lage jurisdictie. Onder het gebouw zijn gewelven.

Markt 10 Muur en poort  17e eeuw

Monumentnummer 522575

Kadasternummer B 4849

MUUR MET TOEGANSGPOORT behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. Tussen het hoofdgebouw en het koetshuis staat een 17de-eeuwse bakstenen toegangspoort bestaande uit twee gemetselde pijlers met natuurstenen afdekplaat en bekroond door een natuurstenen siervaas in Lodewijk XIV-stijl gedecoreerd met festoenen; tussen de pijlers een dubbele houten poort. Aan weerszijden van de pijlers muurwerk onder een rollaag.

Markt 10 Tuinsieraden

Monumentnummer 522612

Kadasternummer B 4848/ B 4849

TUINSIERADEN behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. In de aanleg staan vijf natuurstenen 18de/19de-eeuwse SOKKELS: a en b. nabij de ruïne staat een voluutvormige geprofileerde sokkel en een rechthoekige sokkel; c en d. in de tuin achter het huis staan twee rechthoekige, eenvoudig geprofileerde sokkels; e. in de tuin achter het huis staat een zonnewijzer op een voluutvormige geprofileerde sokkel.

Markt 10 Landhuis

Monumentnummer 522536

Kadasternummer B 4574 / B 4563

HOOFDGEBOUW (Huis te Heenvliet of Ambachtsherenhuis). Aan de markt staat een hoogopgetrokken breed pand, dat een laat-middeleeuwse kern bezit en door verschillende uitbreidingen en verbouwingen zijn huidige vorm en aanzien heeft verkregen. De middeleeuwse bouwmassa, gesitueerd achter de derde en vierde travee van de voorgevel (geteld vanaf links), is aan het einde van de 16de eeuw met een ondiepe linker zijvleugel uitgebreid, omstreeks 1685 is deze vleugel met een smal deel naar achteren toe verlengd. Rond 1627 is het huis met een tweede zijvleugel (rechts) vergroot en verfraaid met een geheel nieuwe voorgevel in renaissancestijl. De hoofdingang is toen naar de linkerzijgevel verplaatst achter de muur met poort. In 1737 is het huis sterk uitwendig gewijzigd waarbij de renaissancegevel is witgepleisterd en voorzien van een lijstgevel met schuifvensters; tevens is het interieur gemoderniseerd. De rechter zijvleugel is in 1960 afgesplitst om als raadhuis dienst te gaan doen en is sinds 1988 weer particulier bewoond. Restauratie in 1962-1968 onder leiding van M.C.A. Meischke. Tegen deze rechter zijvleugel, iets terug gelegen staat een lage, dwars geplaatste in oorsprong 18de-eeuwse aanbouw, oorspronkelijk een dienstwoning, dat net zoals de andere aanbouwtjes tegen deze gevel bij de restauratie is vernieuwd. Het blokvormige pand bestaat uit een bel-etage, een verdieping en een zolderverdieping (mezzanino) onder met gemoorde en rode Oud-Hollandse pannen gedekt samengesteld schilddak. De voorgevel wordt ingedeeld met vernieuwde schuifvensters met kleine roedenverdeling. Achter de zevenassige symmetrische lijstgevel aan de voorzijde bevinden zich sinds 1960 twee eenheden: rechts een woonhuis (rechter zijvleugel) van drie vensterassen breed met centraal de in een Empire-omlijsting gevatte toegangsdeur voorzien van een bovenlicht en links een woonhuis (linker zijvleugel en middendeel) van vier vensterassen breed met de toegangsdeur in de zijgevel (oorspronkelijk hoofdtoegang van het gehele pand). Op de middelste vensteras is een 17de-eeuwse natuurstenen gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan het verbijf/bezoek van Maria de Medici aan het Ambachtsherenhuis in 1638. In tegenstelling tot de gepleisterde voorgevel geeft de bakstenen achtergevel een onregelmatige aanzien door de variëteit aan baksteensoorten, bouwnaden en de verspringende bouwvolumes: aan de rechterkant een terugliggende tuitgevel met vlechtingen van de korte zijvleugel (waarin de hoofdingang) met in het verlengde daarvan een smal bouwdeel onder een lessenaarsdak dat aan de achtergevel een rechthoekig uitgebouwde erker op twee consoles heeft boven een drielicht keldervenster. Links hiervan een verder vrij regelmatig geleed bouwblok (middendeel en zijvleugel) ter breedte van zes vensterassen met zakgoot. In de zijgevel (zuid) bevindt zich een toegangspartij bestaande uit een dubbele paneeldeur met snijlicht gevat in een eenvoudige houten omlijsting (op natuurstenen poeren), die tevens het venster op de verdieping omvat.

----

In 1949/1950 moest de commissie voor het Bouwtoezicht op Voorne Putten constateren dat het gehele complex in verregaande staat van verval was geraakt en voor bewoning in feite volledig ongeschikt was. Toch woonden er 7 gezinnen.

In 1951 werd het 1e stukje grestaureerd, de muur met de toegangspoort. Het koetshuis werd in 1954/55 gerestaureerd. De restauratie van het huis begon in 1962 en was in 1966 afgerond.

Bron: Voorne Putten door Peter Don.

Markt 10 Tuin

 

Monumentnummer 522537

Kadasternummer B 4574 / B 4848 / B 4563 / B 4792 / B 4793 / B 3504 / B 3501 / B 4849

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. Zeer eenvoudige aanleg met de ruïne als middelpunt gelegen binnen een patroon van rechthoekige omsingelde (knotwilgen) weilanden. De op een verhoging gelegen ruïne staat binnen een dubbele omgrachting: een ronde brede binnengracht die enigszins vergraven is met treurwilgen rondom en een rechthoekige buitengracht die alleen aan de oostzijde een breed verloop heeft. Op de plattegronden uit het Kaartboek uit 1693 staat het patroon van weilanden, sloten en grachten al aangegeven, grotendeels overeenkomstig de huidige situatie en omvang. Direct achter het huis, dat op een dijklichaam staat, lag in de 17de eeuw een rechthoekige parterre de broderie; thans ligt hier een (moderne) bordertuin, aan de westzijde afgesloten door een bosstrook. Moestuin

Markt 11 Voorwerpen op plein

Monumentnummer 9403

Kadasternummer B 3156

Hekpaaltjes van hardsteen en natuurstenen pomp met Lodewijk XIV-ornament. Gedateerd 26-7-1755.

Markt 11 Koetshuis

Monumentnummer 522576

Kadasternummer B 4574

KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. Aan de Markt staat een in oorsprong middeleeuwse woonhuis dat later tot koetshuis is verbouwd; de voorgevel dateert uit omstreeks 1800. Het op sterk gerende grondslag opgetrokken bakstenen pand met hoge plint bestaat uit twee bouwlagen en een kapverdieping onder een met rode Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak (schuin aflopend naar de achterzijde) met klokgevel aan de voorzijde; de klokgevel heeft voluutvormige natuurstenen hoekblokken en een driezijdige (fronton) bekroning. Regelmatig ingedeelde voorgevel van twee vensterassen met kruisvensters met halve luiken en een gelijkvormig topvenster. In de rechterzijgevel is een excentrisch geplaatste deurpartij bestaande uit een dubbele inrijdeur en toegangsdeur, gevat in een omlijsting, rechts hiervan een meerruitsvenster; goot op klossen; een houten dakkapel met onderstuk en driezijdig fronton. De achtergevel is ingedeeld met een venster, houten deur en een uitbouwtje (privaat?) met houten deur;

Markt 12 Tuinmuur

Monumentnummer 522577

Kadasternummer B 4849

TUINMUUR behorende tot de buitenplaats Huis te Heenvliet. De noordzijde van de aanleg wordt afgesloten door een 17de-eeuwse bakstenen tuinmuur met rollaag en steunberen aan de buitenzijde

Markt 13 Bestuursgebouw  19e eeuw

Monumentnummer 9394

Kadasternummer B352

V.m. Raadhuis. Lijstgevel (XIX a), parterre en zolderverdieping. Gevel gewijzigd XIX c. Boven de deur gesneden wapenschilden. Achtergevel met aan de oostzijde nog trappen. Zijgevel (XVI) waarin schuiframen. Het huis draagt een schilddak. Inwendig: marmeren schoorsteenmantel (plm 1725) met Lodewijk XV spiegel, eenvoudig stucplafond en goudlederen behangsel, Lodewijk XV. Enige haakbussen, boeien voor lijf en handen, kettingen.

De (raads)zaal werd ca.1530 gebouwd achter een bestaand pand dat mogelijk een herberg was.

Markt 13 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9395

Kadasternummer B 4564

Huis met lijstgevel (XIX a). Mooi gevoegd metselwerk; parterre met verdieping. Deur met gesneden consoles en kroonlijst uit de bouwtijd van de gevel. Onder de kroonlijst drie consoles. Twee dakvensters met vleugelstukken . Het huis wordt gedekt door twee evenwijdige zadeldaken tussen topgevels. Achterhuis (XVII ?) evenwijdig aan het huis. Gietijzeren stoephekken met palen XIX B. Gerestaureerd ca. 1960.

Markt 14 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9396

Kadasternummer B 4580

Huis met lijstgevel (XIX A). Onder een kroonlijst met nr 13. Deuromlijsting, consoles onder de kroonlijst. Gesneden deur. Oude raamkozijnen. Vensteromlijstingen en stucversieringen XIX B. Dakvenster met vleugelstukken. Eenvoudig stoephek tussen stoeppalen.

Markt 15 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9397

Kadasternummer B 2395

Huis met gepleisterde lijstgevel met ingezwenkte zijkanten. Parterre en zolderverdieping. Rechter gedeelte met opkamer. Huis XIX A.

Markt 16 Woonhuis

 

Monumentnummer 9398

Kadasternummer B 347

Huis met lijstgevel van drie vensterassen (ca. 1800). In oorspronkelijke gedaante twee verdiepingen. Bovenverdieping gesloopt 1921 (?). Deur met omlijsting van verdiepte pilasters met hoofdgestel; bovenlicht. Schuiframen het kleine roedenverdeling. Dakvenster. Stoeppalen met kettingen.

Markt 17 Woonhuis

Monumentnummer 9399

Kadasternummer B 346

Huis met tuitgevel van twee vensterassen. Parterre met zolderverdieping.

Markt 19 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9400

Kadasternummer B 4244

Huis met gepleisterd topgeveltje (XIX A). Parterre met zolderverdieping.

Markt 20 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9401

Kadasternummer B 4245

Huis met gepleisterd topgeveltje (XIX A).

Markt 22 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9402

Kadasternummer B 3140

Huis met lijstgevel (XIX A), parterre en zolderverdieping. In de verdieping vensters met oorspronkelijke roedenverdeling. Hoog schilddak, grotendeels verscholen achter de hoog opgehaalde lijstgevel.

Stationsweg 1 Woonhuis [Tolhuisje]  17e eeuw

Monumentnummer 9404

Kadasternummer B 422

Hoekpand Toldam-Stationsweg. Huisje zonder verdieping (XVII) met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen. Schuiframen (XIX A) met luiken. Het tolhek sluit aan tegen het midden van de voorgevel.

Stationsweg 1 voorwerpen op het plein, Tolhek 1757

Monumentnummer 9406

Kadasternummer B 3156

Gemetselde hekpijlers met hek (Lod XIV). Tegen de met ballen bekroonde pijlers aan twee zijden gebeeldhouwde wapens, o.a. van Heenvliet en de familie Van Alderwerelt. Gerestaureerd ca. 1960.

Toldam 2 Woonhuis  18e eeuw

Monumentnummer 9405

Kadasternummer B 3497

Schilderachtig in de kromming van de dijk gelegen huisje (XVIII) zonder verdieping, gedekt door hoog zadeldak. Voorzijde met tuitgevel, waarop driehoekig fronton. Links in de voorgevel deur met empire-bovenlicht; rechts venster met roedenverdeling (XIX a) en luiken. Getoogd zoldervenster.

Vissersdijk1 Woonhuis  19e eeuw

Monumentnummer 9407

Kadasternummer B 339

Huis met gepleisterde lijstgevel (XIX A) voor langwerpig ouder huis met schilddak. Hoekpand. Hoogte: parterre en zolderverdieping. Schuiframen.
Hier was in gevestigd Cafe Het Gulden Spoor, met o.a. als waard Jan Arens Koekebakker.